przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w programie polityki zdrowotnej pn.: „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”, uczniów klas II i ich rodziców /opiekunów prawnych na bezpłatne badanie okulistyczne, którego celem jest wykrycie pierwszych objawów zapowiadających pojawienie się krótkowzroczności szkolnej i wprowadzenia metody wczesnej profilaktyki rozwoju krótkowzroczności prawdziwej wśród dzieci szkół podstawowych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zdrowia narządu wzroku.

Krótkowzroczność jest zjawiskiem powszechnym, narastającym i stającym się problemem zarówno terapeutycznym jak i ekonomicznym na skalę światową. W wielu przypadkach można byłoby zapobiec powstawaniu krótkowzroczności i jej odległych następstwom na podstawie wychwycenia pierwszych symptomów u dzieci szkolnych co jest założeniem naszego badania. Ponadto wychwycenie innych nieprawidłowości i schorzeń narządu wzroku. Przed podjęciem decyzji prosimy o szczegółowe przeczytanie niniejszego dokumentu, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadawanie pytań lekarzowi prowadzącemu badanie.

Adresaci programu: uczniowie klas II uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych oraz do ich rodzice/opiekunowie prawni.

Sposób realizacji programu:
a)badanie okulistyczne obejmujące:
badanie:
- ostrość wzroku do dali (Tablice Snellena);
- ostrość wzroku do bliży (Tablice Snellena);
- wady refrakcji przy użyciu autorefraktometr;
- przedni odcinek oka w lampie szczelinowej;
- dno oka za pomocą oftalmoskopu;
- punkt bliży akomodacji;
- punkt bliży konwergencji;
- ustawienie oczu i równowaga mięśniowej;
- ruchomości gałek ocznych;
- Test Maddoxa do dali;
- Test Maddoxa do bliży;
- Tytmus Test
b) predukację zdrowotną dziecka/ rodzica /opiekuna prawnegowraz z instruktarzem prawidłowej higieny narządu wzroku przy pracy z bliska;
c) sporządzenie pisemnej informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka obejmującej stwierdzone nieprawidłowości narządu wzroku, prawidłowej higieny narządu wzroku, odpowiedniej diety, ruchu na świeżym powietrzu oraz o indywidualnych potrzebach profilaktyczno-leczniczych dziecka.
d)w przypadku stwierdzenia zaburzeń ze strony narządu wzroku skierowanie dziecka do podjęcia rozszerzonej diagnostyki i leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub ze środków własnych.

Planowany czas realizacji programu 2017-2020 rok

Realizator programu:
II Klinika Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie,
tel.kontktowy: 91 466-12-93
Koordynator programu: dr hab. n. med. Monika Modrzejewska.
  

Lista załączników:

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
13.03.2018