przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

IV Ogólnopolski konkurs plastyczno - techniczny "Eko-zabawka"

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących w dodatkowych zajęciach plastyczno - technicznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju do wzięcia udziału w

IV Ogólnopolskim konkursie plastyczno - technicznym "Eko - zabawka"

 Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 10.04.2019r.

 Cele konkursu:

  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,
  • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
  • rozwijanie zdolności manualnych,
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,
  • integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów.

Pytania odnośnie kwestii nie objętych regulaminem kierować można na adres e-mailowy: altw@poczta.onet.pl

  Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:
Anna Litwinowicz
Joanna Kazimierczuk
Katarzyna Neumann-Piotrowska


 

 

 

 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 41 
06.02.2019