przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkoła dla rodziców w SP 56

Dnia 19.11.br. odbyło się w naszej szkole spotkanie tematyczne dla rodziców zainteresowanych kwestią pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi. Spotkaliśmy się o godzinie 17.00 w sali 13 B w licznym gronie.

Spotkanie poprowadzili pedagodzy naszej szkoły:
- pani Izabela Wilklisz i
- pan Marek Urbański.

Podczas prelekcji, na temat rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci, najważniejszym zagadnieniem było pokazanie zebranym rodzicom, jaka jest w SP 56 procedura kierowania uczniów na badania do Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego na diagnozę. Pokazano też dokumenty, które powstają, gdy dziecko zostaje objęte systemową opieką w szkole i jak dokonuje się wraz z rodzicami oceny skuteczności podejmowanych w szkole działań.
O zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej opowiedzieli nauczyciele-specjaliści, którzy prowadzą je w naszej szkole. Były to:
- pani Marianna Marszał,
- pani Monika Żelazek i
- pani Dorota Motyl.
Zostały też zaprezentowane wybrane pomoce dydaktyczne, które nie tylko w szkole, ale i w domu można wykorzystać, aby wspomóc harmonijny rozwój dziecka.

Dziękujemy przybyłym rodzicom za zaangażowanie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie tematyczne w styczniu.
Będzie ono poświęcone sztuce czytania i wartości głośnego, wspólnego czytania z dzieckiem i dla dziecka.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 56 
28.11.2018