przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny konkurs o krajach anglojęzycznych

IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY

O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH


CELE KONKURSU

  • Promocja nauki języków obcych
  • Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych szkół gimnazjalnych oraz klas szóstych szkół podstawowych.
  • Konkurs składa się z 2 etapów:

I. etap – każda szkoła wyłania w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji 2 najlepsze prezentacje multimedialne (1 uczeń = 1 prezentacja) na temat szeroko rozumianej kultury krajów anglojęzycznych (obyczajów, historii, geografii, sztuki, atrakcji turystycznych itp.).

II. etap – autorzy najlepszych prezentacji muszą je przedstawić i samodzielnie wygłosić w ramach etapu międzyszkolnego, który odbędzie się w Gimnazjum nr 5 w Szczecinie im. Komisji Edukacji Narodowej 19 maja 2016 r. o godzinie 12.45 (wszelkie zmiany godziny rozpoczęcia konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gimnazjum nr 5 w Szczecinie http://www.gimnazjum5.szczecin.pl/ ).

  • Szkoła przekazuje organizatorowi

- osobiście, ul. Komuny Paryskiej 20, 71 -681 Szczecin
- faxem, 0914 – 42 – 36 - 33
- lub e-mailem beatakulkiewicz1@tlen.pl
zgłoszenie ( Załącznik nr 1) zawierające następujące dane:

- nazwę i adres szkoły zgłaszającej
- imię, nazwisko i klasę ucznia biorącego udział w konkursie
- imię i nazwisko nauczyciela będącego opiekunem każdego ucznia
- temat prezentacji

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 maja 2016 r.
 

Autor:  Gimnazjum nr 5 
13.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie