Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs Międzyszkolny "Wykonawcy Muzyki"

Regulamin Konkursu Międzyszkolnego

„WYKONAWCY MUZYKI”

 

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
al. Piastów 6
70-327 Szczecin

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień artystycznych dzieci;
- prezentacja utalentowanych dzieci z różnych szkół Szczecina;
- wyłonienie zwycięskiego instrumentalisty lub zespołu instrumentalnego;
- współpraca z innymi szkołami.

Uczestnicy:
zespół instrumentalny (do 4 osób) lub indywidualny wykonawca, którzy zgłosili swój udział w konkursie i zaprezentują 2 dowolne utwory instrumentalne

Miejsce i czas konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
al. Piastów 6
70-327 Szczecin
18.11.2016 r. o godz. 11.30 (aula szkolna) – eliminacje
21.12.2016 r. o godz. 11.30 - finał

Sposób zgłaszania udziału w konkursie:
Uczestnicy, który deklarują chęć udziału w konkursie, zobowiązani są do wysłania na adres e-mail szkoły sp1@miasto.szczecin.pl  lub faxem 91 4843570 karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 10. 11. 2016 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do organizatora konkursu.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) – podpis na zgłoszeniu


Etapy konkursu:
I. zgłoszenie do 10.11.2016 r.
II. eliminacje - 18.11.2016 r. godz. 11.30
spośród uczestników jury wybierze finalistów
III. finał – 21.12.2016 r. godz. 11.30 (przyznanie 3 głównych nagród)

Ustalenia organizacyjne:
organizator zapewni nagłośnienie podczas przesłuchań konkursowych i występów finałowych
Format nagrania: ewentualny podkład w MP3 na CD lub PenDrive

Skład komisji:
- nauczyciel muzyki;
- nauczyciel polonista;
- nauczyciel bibliotekarz (Książnica Pomorska);
- przedstawiciel Teatru Kana;
- nauczyciel-instrumentalista z OSM I stopnia.


Dodatkowe informacje: ewentualne pytania prosimy kierować
do organizatorów – tel. 091 484 35 70
e-mail: mkaczmarek111@wp.plOrganizatorzy:
L. Skarnińska- Karaś
M. Kaczmarek

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie!!!

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 1 
19.10.2016

Lista załączników: