przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs Międzyszkolny "Wykonawcy Muzyki"

Regulamin Konkursu Międzyszkolnego

„WYKONAWCY MUZYKI”

 

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
al. Piastów 6
70-327 Szczecin

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień artystycznych dzieci;
- prezentacja utalentowanych dzieci z różnych szkół Szczecina;
- wyłonienie zwycięskiego instrumentalisty lub zespołu instrumentalnego;
- współpraca z innymi szkołami.

Uczestnicy:
zespół instrumentalny (do 4 osób) lub indywidualny wykonawca, którzy zgłosili swój udział w konkursie i zaprezentują 2 dowolne utwory instrumentalne

Miejsce i czas konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
al. Piastów 6
70-327 Szczecin
18.11.2016 r. o godz. 11.30 (aula szkolna) – eliminacje
21.12.2016 r. o godz. 11.30 - finał

Sposób zgłaszania udziału w konkursie:
Uczestnicy, który deklarują chęć udziału w konkursie, zobowiązani są do wysłania na adres e-mail szkoły sp1@miasto.szczecin.pl  lub faxem 91 4843570 karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 10. 11. 2016 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do organizatora konkursu.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) – podpis na zgłoszeniu


Etapy konkursu:
I. zgłoszenie do 10.11.2016 r.
II. eliminacje - 18.11.2016 r. godz. 11.30
spośród uczestników jury wybierze finalistów
III. finał – 21.12.2016 r. godz. 11.30 (przyznanie 3 głównych nagród)

Ustalenia organizacyjne:
organizator zapewni nagłośnienie podczas przesłuchań konkursowych i występów finałowych
Format nagrania: ewentualny podkład w MP3 na CD lub PenDrive

Skład komisji:
- nauczyciel muzyki;
- nauczyciel polonista;
- nauczyciel bibliotekarz (Książnica Pomorska);
- przedstawiciel Teatru Kana;
- nauczyciel-instrumentalista z OSM I stopnia.


Dodatkowe informacje: ewentualne pytania prosimy kierować
do organizatorów – tel. 091 484 35 70
e-mail: mkaczmarek111@wp.plOrganizatorzy:
L. Skarnińska- Karaś
M. Kaczmarek

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie!!!

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 1 
19.10.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie