przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nocny Bieg dla Niepodległej w CKS Szczecin

 


 

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do udziału w Nocnym Biegu dla Niepodległej dnia 25 maja 2018 roku o godz. 23.00 na osiedlu Słonecznym. Impreza jest częścią obchodów jubileuszu szkoły - z okazji 35-lecia istnienia placówki przy ulicy Rydla 49 w Szczecinie, 10-lecia Centrum Kształcenia Sportowego, 10-lecia zdobycia złotych medali olimpijskich przez szczecinian oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Formuła biegu zakłada udział tylko 100 uczestników, więc warto jak najszybciej wypełnić zgłoszenie na stronie www.bno.szczecin.pl!

Proponujemy nową formę aktywności fizycznej – nocną imprezę sportową, który łączy cechy biegu i biegu na orientację. Trasa (5-6 km) będzie wyznaczona ciągami pieszymi osiedla Słonecznego w pętli ok. 2,5-3 km. Kierunek biegu zostanie oznaczony przez taśmy, strzałki kierunkowe z farby fluorescencyjnej i pulsujące diody w kolorze niebieskim i białym. Diody będą rozmieszczone co 50-100 m. Takie oznaczenie trasy jest nowym rozwiązaniem i niewątpliwie stanowi atrakcję wydarzenia. Bieg jest rozgrywany w formie indywidualnej, choć rywalizacja będzie grupowa. Start do biegu nastąpi co 30”, a pomiar przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (chipy). Taka forma biegu niesie niewiadomą – wygrać może nawet ostatni startujący.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Przetestujcie nasz pomysł. Więcej informacji w regulaminie biegu.
 

REGULAMIN „NOCNEGO BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ”

Nazwa imprezy:
Nocny Bieg Dla Niepodległej - organizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 35-lecia istnienia szkoły przy ulicy Rydla 49 w Szczecinie oraz 10-lecia Centrum Kształcenia Sportowego

Cel:

  • uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • aktywizacja środowisk lokalnych,
  • promowanie nowej formy aktywności ruchowej,
  • umożliwienie rywalizacji wielopokoleniowej

Termin i godzina:
25 maja 2018, godzina 23:05

Organizator:
UKK CKS „ TRYGŁAW”
współorganizatorzy: CKS Szczecin, BnO Szczecin

Warunki uczestnictwa:

  • wiek 15-18 lat tylko za pisemną zgodą rodziców
  • konieczne wypełnienie zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.bno.szczecin.pl do 23 maja 2018 roku. Po tym terminie istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów, w dniu startu do ustalonego limitu miejsc. Limit ustalono na 100 osób. Sekretariat zawodów czynny od 21:30 do 22:30 dnia 25 maja 2018 roku
  • wpłata opłaty startowej w wysokości 30 zł na konto 10 1020 4812 0000 0802 0119 9777 z dopiskiem Bieg Nocny Dla Niepodległej

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie jest jednocześnie potwierdzeniem znajomości regulaminu biegu i oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, wywiadów i danych niezbędnych do promowania, przeprowadzenia i podsumowania imprezy.

Trasa i dystans:
Trasa wytyczona będzie po pieszych ciągach komunikacyjnych osiedla Słonecznego.
Dystans ok.5-6 km w pętli ok. 2,5- 3,0 km.

Przebieg imprezy:
21:30- 22:30 - wydawanie pakietów startowych w CKS Szczecin ul. Rydla 49 (nr startowy, owoc, słodka przekąska, napój)
22:40 - przemarsz uczestników na miejsce startu (Pomnik Niepodległości, os. Słoneczne)
22:50-23:00 - otwarcie imprezy
23:05 - rozpoczęcie biegu, start co 30”
ok. 24:00 - zakończenie biegu
ok.00:15 - ogłoszenie wyników i dekoracja w auli szkolnej CKS Szczecin ulica Rydla 40

Oznaczenie trasy: taśmy, strzałki, oznaczenia farbą fluoroscencyjną, pulsujące diody.
Diody pulsujące niebieskim i białym światłem umieszczone co 50-100m. Pomiar elektroniczny w trzech punktach pętli. Bieg odbędzie się przy nieograniczonym ruchu ulicznym.


Kategorie wiekowe:

Kobiety:
K1 15-18, K2 19-29, K3 30-39, K4 40- 49, K5 50 i starsze

Mężczyźni:
M1 15-18, M2 19-29, M3 30-39, M4 40-49, M5 50-59, M6 60 i starsi

Pracownik CKS - 3 najlepsze kobiety i 3 mężczyzn


Dyskwalifikacja:
Za skracanie trasy, utrudnianie innym biegaczom i niewłaściwe zachowanie (używanie wulgaryzmów, zaśmiecanie itp.)

Organizator zapewnia:
Medal pamiątkowy, pomiar elektroniczny, opiekę medyczną, oznakowanie trasy, szatnie i natryski, napoje, owoce.
Medale za miejsce I-III w kategoriach. Losowanie upominków dla uczestników.

Inne:
Interpretacja regulaminu należy do organizatora. Sytuacje nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Impreza nie jest ubezpieczona. Każdy z uczestników powinien posiadać ubezpieczenie indywidualne.
Chipy do zwrotu.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenia imprezy:
Karol Radzimski tel. 505-088-941
 

Autor:  Centrum Kształcenia Sportowego 
17.05.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie