przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Spotkanie warsztatowe dla nauczycieli historii

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe.

Warsztaty odbędą się 4 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 - 18.30
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Cele warsztatów:
Po zakończeniu warsztatów nauczyciel:
• analizuje nową podstawę programową w kontekście jej realizacji,
• opisuje różnice między „starą” i „nową” podstawą programową w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym,
• dowie się, jak zainteresować uczniów historią XX w., uczyć patriotyzmu,
• pozna sposoby uczenia o niepodległości z wykorzystaniem różnorodnych źródeł historycznych.

Program:
1. Aktualne problemy z przygotowaniem do wdrażania nowej podstawy programowej
w szkole ponadpodstawowej z historii – prowadzenie - mgr Sylwia Klik
2. "Stulecie odzyskanie przez Polskę niepodległości"
a) Wprowadzenie – mgr Grzegorz Czapski
b) Idea wystawy i pakietu edukacyjnego „Ojcowie Niepodległości”, prezentacja pakietu i omówienie jego zawartości prowadzenie – mgr Mateusz Lipko
c) Ćwiczenia ze scenariuszami do wystawy OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI
i prezentacja efektów konkursu „Moja Niepodległa” (płyta, materiały dydaktyczne, gra dydaktyczna) – dr Zofia Fenrych
d) Prezentacja płyty dołączonej do pakietu – „Pocztówki dźwiękowe”, omówienie stron internetowych IPN z materiałami dotyczącymi niepodległości – bank pomysłów – prowadzenie mgr Grzegorz Czapski
e) Ankieta ewaluacyjna
3. Komunikaty.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony
http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres
e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
28.11.2018