przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka Ze Szczecina”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE
OGŁASZA
IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„POCZTÓWKA ZE SZCZECINA”

CELE:

 • rozwijanie wyobraźni;
 • nabywanie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę;
 • propagowanie dorobku swojego regionu;
 • doskonalenie umiejętności plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • uczestnikami konkursu mogą być: uczniowie klas I-III (poziom I) oraz uczniowie klas IV-VI (poziom II);
 • autor wykonuje tylko jedną pracę plastyczny;
 • technika dowolna;
 • format A5 w układzie poziomym lub pionowym.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • zgodność pracy z tematem;
 • ciekawa technika;
 • pomysłowość;
 • oryginalność.

PRACA (NA ODWROCIE) POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

 • imię i nazwisko;
 • klasę;
 • nazwę, adres i telefon szkoły.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 25 MAJA 2018r. (WŁĄCZNIE)
 DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 7 W GODZ. 7.00 – 17.00.

POZOSTAŁE PUNKTY REGULAMINU:

 1. Konkurs rozstrzygać będzie jury powołane przez organizatora.
 2. Spośród dostarczonych prac zostanie wyłonione z poszczególnych poziomów I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia.
 3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Organizator informuje, że złożona praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana. Jednocześnie przechodzi ona na jego własność.
 5. Ponadto organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania pracy wraz z danymi personalnymi autora.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wszystkie punkty niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 91 426 93 30 (prosić świetlicę).
Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie SP 7 dnia 30 maja br.

Zachęcamy do udziału w konkursie i zapraszamy serdecznie:
Magdalena Ciesielczyk i Dagmara Wierzchowska
/organizatorki konkursu/

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 7 
08.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie