przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty dla nauczycieli techniki

 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotu TECHNIKA 21 maja 2019 r. (wtorek) na godz. 15.00 na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach podstawy programowej pt. Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych.

Link do strony logowania się na warsztaty
 

Warsztaty będzie prowadził m.in. jeden z autorów podstawy programowej przedmiotu TECHNIKA Pan Witold Jakubek.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Podczas warsztatów będą realizowane:

 

 1.  

Treści kształcenia

Liczba godzin

 

 1. Wykonanie przyrządu do formowania łączówek:
 • analiza przyrządu (zasada działania przyrządu);
 • pokaz czynności technologicznych z wykorzystaniem filmu instruktażowego;
 • zaplanowanie czynności technologicznych;
 • trasowanie według instrukcji rysunkowej;
 • obróbka ręczna – cięcie, przerzynanie, wygładzanie, formowanie drutu;
 • obróbka mechaniczna – wiercenie i rozwiercanie otworów;
 • montaż przyrządu do formowania łączówek.

 

3

 1. Montaż elektroniczny
 • montaż łączówek na matrycy:
 •  przygotowanie łączówek – zastosowanie przyrządu do skręcania łączówek;
 • formowanie i umieszczenie łączówki na matrycy elektronicznej zgodnie ze schematem montażowym;
 • montaż obwodu elektronicznego (umieszczenie elementów elektronicznych: rezystorów, kondensatorów, tranzystorów, diod led na matrycy zgodnie ze schematem montażowym) oraz podłącza baterii

2

 1. Diagnoza funkcjonowania obwodów elektronicznych
 • uruchomienie obwodu elektronicznego
 • wykrywanie oraz usuwanie usterek
 • ulepszanie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz elektronicznych

1

 

Ponadto poznamy:

 1.  

Sposoby realizacji:

6 godz. ćwiczeń warsztatowych przygotowujących nauczycieli do realizacji projektów technicznych. W trakcie szkolenia nauczyciele będą wykonywali pełny cykl fazowej działalności technicznej – zajęcia będą prowadzone tak jak z uczniami.

Każdy uczestnik zostanie wyposażony w materiały oraz narzędzia i przybory niezbędne do wykonania wszystkich czynności technologicznych.

Zajęcia warsztatowe będą uzupełnione komentarzem dotyczącym podstawy programowej techniki oraz praktycznymi uwagami metodycznymi nt. sposobu pracy z uczniami.

Do realizacji warsztatów zastosowane zostaną metody dydaktyczne: metoda projektu, metoda pracy z filmem, rysunkiem i tekstem technicznym, metoda zajęć praktycznych, instruktaż.

 

Skorzystamy z:

I.

Wykaz materiałów szkoleniowych

 

 1. „Komentarz do podstawy programowej przedmiotu technika w klasach IV – VI szkoły podstawowej” Witold Jakubek, Krzysztof Makowski .
 2. Materiały warsztatowe – karty pracy z rysunkami technicznymi i instrukcjami, materiały konstrukcyjne, wyposażenie stanowiska pracy (narzędzia i przybory).
 3. Materiały metodyczne dla nauczycieli – przykładowe plany pracy dotyczące projektów technicznych, przykładowe scenariusze lekcji techniki opartych na działalności praktycznej uczniów, film instruktażowy przedstawiający czynności technologiczne.
Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
15.05.2019