przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla polonistów - Egzamin ósmoklasisty cz. III

 Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na szkolenie

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
w świetle nowej podstawy programowej cz. III.

Retoryka na lekcjach języka polskiego.

 
Termin i miejsce spotkania: 12 lutego 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)
 
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
 • zna zasady tworzenia argumentu,
 • rozróżniania argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujących się do emocji,
 • zna zasady budowania zadań egzaminacyjnych polegających na formułowaniu argumentu,
 • konstruuje argument i wskazuje jego stałe elementy,
 • konstruuje ćwiczenia oparte na umiejętności budowania argumentów,
 • rozumie potrzeby kształcenia umiejętności logicznego myślenia,
 • ocenia poprawność formułowania argumentów,
 • porządkuje argumenty, np. od najmocniejszego do najsłabszego,
 • wykorzystuje narzędzia krytycznego myślenia.
   

 Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn


Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN:
Kinga Maciaszczyk
Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
21.01.2019