przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zakończenie terminu naboru do szkół

Szanowni Państwo,
Rodzice uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów,
przypominamy, że 8 czerwca 2016 r. kończy się termin składania wniosków o przyjęcie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy gimnazja lub trzy szkoły ponadgimnazjalne. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i przedłożyć wyłącznie w szkole, która we wniosku znajduje się na pierwszym miejscu. Informacje dotyczące rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 można odnaleźć na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin .
 


 

Autor:  Wydział Oświaty 
31.05.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie