przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

III Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny "List w butelce"

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastycznym ,,List w butelce” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie listu na temat „Moja morska przygoda“. Prace muszą być napisane odręcznie na papierze o dowolnym formacie. Adresatami listu są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie. W przypadku uczniów klasy 1 dopuszczalna jest forma plastyczna listu, np. rysunek, ale praca musi zawierać minimum 3 zdania – napisane samodzielnie i odręcznie. List należy włożyć do ozdobionej butelki. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę na konkurs.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy zgłoszenia oraz zgody rodzica/prawnego opiekuna.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin w terminie do 15 marca 2019r.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 9 kwietnia br. o godz. 10.00 w multimedialnej auli CKS Szczecin.

Patronami konkursu są: Urząd Miasta Szczecin, Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży - PCE w Szczecinie, Centrum Żeglarskie w Szczecinie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.

Zapraszamy!

Lista załączników:

Autor:  Centrum Kształcenia Sportowego 
27.02.2019