przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Podaruj 1% swojego podatku na rzecz szczecińskiej organizacji pożytku publicznego

Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków, ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nas Krajowa Administracja Skarbowa.Zeznanie będzie dostępne od 15 lutego na Portalu Podatkowym http://www.podatki.gov.pl/pit/

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy.

W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku nic nas nie kosztuje. Dla organizacji pozarządowych, dla których liczy się każda złotówka jest to ogromna pomoc! Szczególne zachęcamy do wspierania lokalnych organizacji działających w naszym Mieście.

Listę szczecińskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1%, jak również szczegółowe informacje jak przekazać 1% znajdziecie Państwo na stronie http://www.1procent.szczecin.eu

ulotka informacyjna w PDF do pobrania

Autor:  Biuro Dialogu Obywatelskiego 
12.02.2019