przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Przegląd Teatralny o tematyce religijnej dla szkół podstawowych

 

REGULAMIN XVIII PRZEGLĄDU TEATRALNEGO

O TEMATYCE RELIGIJNEJ

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

POD PATRONATEM ARCYBISKUPA ANDRZEJA DZIĘGI

 

CEL:

  • uczenie się tolerancji poprzez uczestnictwo w przeglądzie zespołów przekazujących wartości chrześcijańskie;
  • przygotowanie zespołów dziecięcych do aktywnego włączenia się w pełniejsze  przeżycie rekolekcji wielkopostnych;
  • rozpropagowanie tekstów o problematyce religijnej;
  • przekazywanie wartości chrześcijańskich poprzez formę inscenizacji teatralnych;
  • umożliwienie dzieciom nabycia umiejętności ekspresyjnego przekazu treści;
  • uwrażliwienie dzieci na konieczność dokonywania właściwych wyborów na podstawie  przedstawionej treści;
     

ORGANIZATOR:
             Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie ul. Seledynowa 50.
Osobą reprezentującą szkołę jest pani dyrektor mgr Małgorzata Łabuń.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

20 – 21.02.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50, 71-781 Szczecin

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Czas trwania przedstawienia – maksymalnie 20 min.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie podanego w regulaminie czasu trwania przedstawienia.

2. Dekoracje powinny być łatwe w montażu.
3. W zgłoszeniach nie będą uwzględniane przedstawienia o charakterze jasełek i tematyce bożonarodzeniowej.
4. Organizatorzy zalecają nie używania przez dzieci mikrofonów podczas przedstawienia.
5. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 12.02.2019 r. na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 74
Ul. Seledynowa 50
70-781 Szczecin
TEL. 091- 4631 791, informacja na stronie : www.sp74.szczecin.pl
Pytania proszę kierować na adres p. Małgorzaty Stoltman : m-stoltman@wp.pl

6. Wydrukowany scenariusz przedstawienia należy przesłać na adres szkoły w terminie
do dnia 12.02.2019 r.

PRZEWIDYWANE NAGRODY:

1. dla najlepszych zespołów w kategoriach wiekowych
- dzieci młodszych
- dzieci starszych
2. dla wyróżniających się aktorów
3. za najlepszy scenariusz autorski
4. za nowatorską formę przekazu
              

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 74 
03.01.2019