przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Koncert z okazji Święta Kaziuków w I LO

 


 

Dnia 2 marca 2018 roku uczniowie I LO wykonali w 13 Muzach program artystyczny z okazji XXIX Święta Kaziuków, na zaproszenie Stowarzyszenia Świteź.

Zespół I LO (w składzie: Julia Skrzypkowiak, Klaudia Knap, Hanna Zapolska, Kamila Dranka, Emil Przybył, Kacper Kazanowski, Filip Gryszczyński z klasy 1G oraz Małgorzata Markiewicz z klasy 2D) wykonał montaż artystyczny pt. Kraj lat dziecinnych, złożony z fragmentów utworów i listów Adama Mickiewicza oraz muzyki Fryderyka Chopina. Scenariusz napisała p. Anna Kondracka-Zielińska, polonistka I LO, natomiast o stroje z epoki zadbała p. Ewa Smoleńska, nauczycielka historii I LO (współpraca z Teatrem Współczesnym). Publiczność nie kryła wzruszenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia — "Świteź" powstało w 1989r. w Szczecinie, skupiając Polaków pochodzących z Kresów Północno-Wschodnich.

„Świteź” ceni sobie współpracę z młodymi pokoleniami i szkołami szczecińskimi. Kilka lat temu, w ramach takiej współpracy, młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie ze Szczecina została poproszona przez "Świteź" o przygotowanie programu artystycznego z okazji przypadającego na początku marca święta «Kaziuków».

I tak współpraca z I LO trwa już od kilku lat. Powstawały programy artystyczne na kolejne «Kaziuki», przy czym były to nie tylko uroczystości organizowane w Domu Kultury 13 Muz, ale także przy otwarciu wystaw tematycznych w Książnicy, czy recytacje podczas obchodów rocznicowych (np. wywózek ludności polskiej na Syberię) na Cmentarzu Centralnym.

Każdego roku powstają scenariusze autorskie, przygotowywane przez nauczycielkę języka polskiego — Annę Kondracką-Zielińską (od 2015; wcześniej — współpraca Świtezi z panią Mirosławą Piaskowską-Majzel, również nauczycielką języka polskiego I LO).

Ze względu na charakter Stowarzyszenia "Świteź", tematyka przygotowywanych przez młodzież montaży słowno-muzycznych obejmuje losy wielkich Polaków pochodzących z Kresów, takich jak: Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, Napoleon Orda, Tadeusz Kościuszko, Ryszard Kapuściński, Eliza Orzeszkowa.
Na programy artystyczne składają się autentyczne wiersze bądź listy bohaterów, prezentacje multimedialne, ryciny z epoki, zdjęcia kresowych siedzib rodowych, fragmenty utworów muzycznych (np. Fryderyka Chopina).

W tym dniu wystąpił również chór „Rapsodia”. Prezesem chóru jest Konrad Przybylski, a dyrygentem dr Tadeusz Buczkowski.
 

Autor:  I Liceum Ogólnokształcące 
08.03.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie