przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nowy kierunek na ZUT - Inżynieria Produkcji w Przemyśle

 

 


Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0. – kierunek łączący wiedzę z praktyką

Absolwenci kierunku studiów dualnych Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 są specjalistami z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadającymi roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 3,5-letnich studiów. Znajdą zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza oraz doświadczenie, pozwala absolwentom bardzo szybko dostosować się do stawianych wymagań zawodowych.

Studia dualne – synergia nauki z przemysłem

Celem kształcenia na studiach I stopnia studiów dualnych: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0. jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych, specjalistycznych zadań stawianych przez dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, poprzez dualne kształcenie studentów przez kadrę akademicką oraz doświadczonych praktyków przemysłowych.

W trakcie studiów będziesz miał możliwość realizacji staży m.in. w takich firmach jak:

1. ae group polska sp. z o.o.
2. Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Szczecinie
3. Autocomp Management Sp. z o.o.
4. Backer OBR Sp. z o.o.
5. Bemo Motors Sp. z o.o.
6. CERMAR INDUSTRY Sp. z o.o.
7. Europa Systems Sp. z o.o.
8. F.P. WENGLON Sp. z o.o. Sp.k.
9. FORANKRA POL Sp. z o.o.
10. GOLD-MARK
11. HKL Dekoracja Okien Sp z o.o.
12. HURTOSTAL 2 Sp. z o.o.
13. LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o.
14. Radiometer Sp z o.o.
15. Serwach Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
16. SOWA Zakład Obróbki Metali
17. Stenqvist Poland Sp. z o.o.
18. Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J.

Absolwenci kierunku są w szczególności przygotowani do:

 • Synergicznego wykorzystania wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii produkcji i wiedzy z zakresu inżynierii produkcji,
 • Umiejętnego organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, wspieranego wiedzą pozyskiwaną w ścisłej kooperacji z Przedsiębiorstwami regionu,
 • Zdobywania pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania układów mechatronicznych, systemów sterowania, problemów eksploatacyjnych i związanych z tzw. utrzymaniem ruchu,
 • Efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean Management,
 • Kompetentnego kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole zorientowanym projektowo,
 • Efektywnego funkcjonowania w realiach działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.

Możesz pracować jako ...

 • Inżynier produkcji
 • Specjalista Lean Management
 • inżynier utrzymania ruchu
 • inżynier jakości


Wybrane przedmioty nauczania ...

 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałów
 • Podstawy technologii wytwarzania
 • Rysunek techniczny
 • Normowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Mechanika
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Projektowanie procesów wytwarzania
 • Sterowanie produkcją i jakością
 • Komputerowo wspomagane projektowanie
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Projektowanie układów mechatronicznych
 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • Zarządzanie projektami z dofinansowaniem
 • Metody zarządzania produkcją
 • Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnym
 • Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi
 • Systemy oceny zgodności
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Doradztwo gospodarcze
 • Metody statystyczne w sterowaniu procesami
 • Six Sigma
 • Staż programowy 1
 • Staż programowy 2
 • Staż programowy 3
 • Staż programowy 4

Program kształcenia na kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0. pozwala na wykształcenie inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w nowoczesnym przemyśle. Jego dużym atutem będzie doświadczenie praktyczne, zdobyte w trakcie realizowanych praktyk, których zakres został znacząco rozbudowany w porównaniu do klasycznego modelu kształcenia.

Taka koncepcja, o silnie interdyscyplinarnym charakterze oraz znaczącym zaangażowaniu przedsiębiorstw, umożliwi absolwentom płynne podjęcie obowiązków zawodowych u przyszłego pracodawcy lub dalsze kształcenie na drugim stopniu kierunków zgodnych z dziedziną naukową Inżynieria Mechaniczna.

Studia trwają 3,5 roku, w tym student zrealizuje aż 12 miesięcy stażu w przedsiębiorstwach.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 objęci zostaną wsparciem w ramach projektu Projekt pn. „Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Autor:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
27.05.2019