przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Miejski konkurs plastyczny

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

,, MARZENIA O SZCZECIŃSKIM OCEANARIUM"

ORGANIZOWANYM PRZEZ

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

W SZCZECINIE


 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Szczecinie

 Dotyczy walorów turystycznych, marynistycznych i przyrodniczych naszego miasta


Cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań twórczych dzieci, kształtowanie poczucia przynależności regionalnej, uwrażliwienie na piękno rodzinnego miasta, otaczającego środowiska społeczno-przyrodniczego oraz różnorodności krajobrazów, rozbudzanie zainteresowania walorami turystycznymi, przyrodniczymi i marynistycznymi Szczecina, rozwijanie poczucia estetyki oraz wyobraźni dzieci.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką collage z użyciem różnych materiałów, również odpadowych.

REGULAMIN KONKURSU

1. Temat: „ MARZENIA O SZCZECIŃSKIM OCEANARIUM"
2. Kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III.
3. Technika wykonania prac: collage z użyciem różnych materiałów, również odpadowych.
4. Format prac: A3.
5. Szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace (po jednej z każdej kategorii wiekowej), prace mogą być wykonane tylko indywidualnie.

Należy je zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:

  • imię i nazwiska autora pracy;
  • klasa;
  • adres szkoły, numer telefonu;
  • imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

6. Termin nadsyłania prac: 18 listopada 2016r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec listopada 2016r., o wynikach szkoła zostanie powiadomiona pisemnie lub telefonicznie.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy.

8. Prace należy przekazać na adres:


Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bolesława Chrobrego
Aleja Piastów 6
70-327 Szczecin


9. Prace uczestników nie będą zwracane - ekspozycja stała w SP1.


Organizatorzy
mgr Anna Malinowska
mgr Marżolena Dąbrowska

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 1 
05.10.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie