przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Gwiazdkowa Niespodzianka

20 stycznia 2017r. dzieci z klas 0-III wzięły udział w niezwykłej imprezie. Z ogromnym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie przygotowane przez wesołe Klauny z organizacji "Klauny w służbie Chrystusa", które w mądry sposób, bez zbędnego moralizowania, ukazało takie wartości jak: miłość do drugiego człowieka, szacunek, akceptacja, uczyło, że trzeba przeprosić za wyrządzone krzywdy i zachęcało do przebaczania. Potem były wspaniałe zabawy integracyjne z chustami animacyjnymi. A wszystko to odbyło się w ciepłej, pełnej zrozumienia i życzliwości atmosferze. Zewsząd słychać było śmiech najmłodszych. Kulminacyjnym momentem było rozdanie paczek w ramach międzynarodowej akcji Ope¬ra¬tion Chri¬st¬mas Child zaini¬cjo¬wa¬nej przez orga¬ni¬za¬cję Sama¬ri¬tans Purse (Gwiazdkowa Niespodzianka), prezentów przygotowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i mających podkreślić niezwykłość tych świąt. Koordynatorowi akcji – p. Magdalenie Siewier – oraz wszystkim klaunom bardzo dziękujemy.

Autor:  Zespół Szkół nr 10 
02.02.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie