Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Plan daltoński

,,W jaki sposób wykorzystać trzy filary planu daltońskiego (samodzielność , współpraca , odpowiedzialność) w codziennej pracy edukacji wczesnoszkolnej?”


W dniu 02.11.2016r w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul.Świętoborzyców , nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zapoznali się z koncepcją planu daltońskiego w działaniu..

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów , a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957). Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie.  Parkhurst chciała, aby pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela.

Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:
1. Nauka wolności
2. Nauka samodzielności
3. Nauka współpracy

Nauczyciele z SP35 poznali tajemnice ,,przeniesionej uwagi” , tablice zadań , plan dnia, zegar daltoński i wiele innych ciekawych narzędzi planu daltońskiego , które mogą wzbogacić zajęcia z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.


Agnieszka Czeglik
 doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
04.11.2016


  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •