przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Plan daltoński

,,W jaki sposób wykorzystać trzy filary planu daltońskiego (samodzielność , współpraca , odpowiedzialność) w codziennej pracy edukacji wczesnoszkolnej?”


W dniu 02.11.2016r w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul.Świętoborzyców , nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zapoznali się z koncepcją planu daltońskiego w działaniu..

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów , a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957). Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie.  Parkhurst chciała, aby pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela.

Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:
1. Nauka wolności
2. Nauka samodzielności
3. Nauka współpracy

Nauczyciele z SP35 poznali tajemnice ,,przeniesionej uwagi” , tablice zadań , plan dnia, zegar daltoński i wiele innych ciekawych narzędzi planu daltońskiego , które mogą wzbogacić zajęcia z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.


Agnieszka Czeglik
 doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
04.11.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie