przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Plan Daltoński cz. II

Fantastycznie miłe , okwiecone i wzbogacone o nową daltońską wiedzę spotkanie z gronem pedagogicznym PP35 i PP54w Szczecinie. Cudowna atmosfera sprzyjała kolejnym działaniom edukacyjnym .  ,,(...) współdziałanie jest jednym z czynników ożywiających nauczanie , które chce być skuteczne. Nauczyciel ma pokusę do napychania głów dzieci masą nowych faktów i jego nauczanie staje się koniec końców ,,trochę gadaniny , trochę mazaniny kredą i znów trochę gadaniny" , dzieci zaś pozostają bierne , a często stają się obojętne i złośliwe. W każdej lekcji która ma być skuteczną muszą brać udział twórczy dzieci , zarówno jak i nauczyciel . A nawet dzieci więcej niż nauczyciel". H.Parkurst , s.151 , Wykształcenie według planu daltońskiego , Książnica Atlas 1928r.

                                                                                                                                        Agnieszka Czeglik 
                                                                                                                                                    Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
21.02.2019