przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XX JUBILEUSZOWA EDYCJA PREZENTACJI TANECZNYCH „A TERAZ MY”

8 marca 2024 r. (piątek) w hali widowiskowo-sportowej NETTO ARENA przy ulicy Szafera w Szczecinie odbędzie się XX JUBILEUSZOWA EDYCJA PREZENTACJI TANECZNYCH „A TERAZ MY”.

Organizator, Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, do udziału zaprasza zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego województwa zachodniopomorskiego. Każdy zespół może zaprezentować tylko 1 układ. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego, z województwa zachodniopomorskiego, propagowanie kultury tanecznej,konfrontacja osiągnięć rówieśniczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością.

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Karty zgłoszeń należy przesłać drogą mailową na adres:palac@palac.szczecin.pl w terminie do 19.02.2024 r. (PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ)
 

Harmonogram i godziny występów zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE

Autor:  Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
08.01.2024