przejdź do głównej treści strony

Rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy

Masz 15-18 lat i chcesz zdobyć dobry zawód? Czekamy właśnie na Ciebie!

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania (bezpłatne zakwaterowanie w internacie i całodzienne wyżywienie).

Umożliwiamy uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) oraz w szkołach branżowych I stopnia.

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, w którym zechce się kształcić. Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych warsztatach lub u pracodawców na podstawie porozumień oraz indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z uczestnikami OHP.

Najczęściej wybierane przez uczestników OHP zawody to m.in. fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, stolarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Młodzież OHP ma możliwość udziału w projektach europejskich, wymianach międzynarodowych, dodatkowych kursach zawodowych, a w czasie wolnym rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, turystycznych
i kulturalnych.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Zgłoś się do nas: http://zachodniopomorska.ohp.pl/edukacja/rekrutacja/

08.06.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją