przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Co w szkole piszczy?

Współpraca z poradnią w praktyce szkolnej (warsztat)

Termin warsztatu:  28 luty 2019 r., g. 16:00

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 35

71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

 

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół w systemie oświaty

 

Cele szkolenia:

po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • posiada umiejętność rozróżniania opinii od orzeczeń oraz wskazań od zaleceń,
  • potrafi właściwie odczytywać i interpretować zapisy z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie,
  • potrafi zastosować zalecenia dla nauczyciela do pracy z uczniem/wychowankiem, umiejętnie wywiązuje się z powinności,
  • potrafi napisać rzetelną informację o uczniu/wychowanku na potrzeby diagnozy w poradni,
  • zna podstawy prawne działalności poradni oraz wydawania przez poradnie opinii i orzeczeń.

 

Liczba godzin:3

Osoba prowadząca szkolenie:Małgorzata Kaczyńska

Udział  w warsztacie jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, należy przesyłać na adres e-mail:sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
17.01.2019