przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny


REGULAMIN

MIEDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 


CELE KONKURSU:

  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych.
  • Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych.
  • Wspieranie zachowań twórczych, samodzielnego myślenia, wytrwałości w dążeniu do odkrywania nietypowych rozwiązań


1. Konkurs polega na stworzeniu makiety zabytku z brył przestrzennych.
2. Pod względem matematycznym praca musi zawierać informację dotyczącą nazwy z jakich brył jest zbudowana a pod względem geograficznym dostarczać informacji na temat przedstawianego obiektu.
3. Minimalna wysokość makiety zabytku powinna wynosić 50 cm, a maksymalnie 1m.
4. Budowla musi być wykonana z papieru.
5. Praca musi być wykonana samodzielnie.
6. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• estetyka pracy;
• pomysłowość
• zgodność z tematem
7. Praca musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, klasę, numer i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
8. Termin dostarczania prac: 7 czerwca 2018 roku, na adres: Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie, ul. Ks. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin
9. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową
10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
11. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.zs9szczecin.szkolna.net


Zespół matematyczny
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 9 
10.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie