przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór do szkół ponadpodstawowych

17 maja br. w Szczecinie rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Tegoroczna rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie.

W tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2021/2022 łącznie 4000 miejsc.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również i tym razem rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Na stronie internetowej naboru (https://nabor.pcss.pl/szczecin) uczniowie znajdą m.in. ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów, który pomoże im rozwiać wszelkie wątpliwości.

Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w podaniu. Oznacza to, że im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że kandydat zostanie zakwalifikowany do jednej ze wskazanych klas.

Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie.

W związku z panującą sytuacją pandemiczną w tym roku rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie, co oznacza, że kandydaci będą składali wnioski i zamieszczali wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”.

Przy składaniu wniosku on-line należy zachować odpowiednią kolejność:

  1. Wypełnienie wniosku w systemie Nabór,
  2. Wydrukowanie wniosku, podpisanie przez rodziców kandydata oraz zeskanowanie lub sfotografowanie i zapisanie na swoim indywidualnym koncie w systemie,
  3. Dołączenie na swoim koncie wszystkich niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów (oświadczenia, zaświadczenia) podpisanych przez rodziców,
  4. Po skompletowaniu dokumentów złożenie wniosku elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce „Dokumenty”.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę następujące kryteria rekrutacyjne: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, szczególne osiągnięcia ucznia oraz ukończenie szkoły z wyróżnieniem. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. klasy sportowe, dwujęzyczne), ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich elektronicznie, kandydaci mają czas do 21 czerwca br., a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - do 31 maja br. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, czy też testów kompetencji lub predyspozycji językowych. W terminie od 25 czerwca do 14 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznamy 22 lipca. Następnie, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do placówki. Ostateczne wyniki naboru poznamy 2 sierpnia br. do godz. 14.00.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia br. poza systemem elektronicznej rekrutacji – bezpośrednio w szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami.
 

Autor:  Wydział Oświaty 
14.05.2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021