przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szczeciński Konkurs Fotograficzny

IX Szczeciński Konkurs Fotograficzny
dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego 

Cel konkursu:
Impreza towarzysząca XI Konkursowi Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na Szlaku Poezji". Prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych na wskazany temat. 

Regulamin:
Konkurs fotograficzny ZWIERZĘ W OBIEKTYWIE organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

Organizatorzy:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie 

Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego (osób indywidualnych jak i grup - szkolnych kół fotograficznych). 

Tematyka konkursu:
Temat: ZWIERZĘ W OBIEKTYWIE 

Terminy:
1. Zgłaszanie prac
 

 • Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 4 listopada 2016 (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu II LO. Dzień 4 listopada 2016, to ostateczny termin, w którym prace powinny znaleźć się u Organizatora konkursu. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się drogą pocztową na adres szkoły ul. Henryka Pobożnego 2, 70-507 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny. Oprócz zdjęć należy dołączyć wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany interaktywny formularz zgłoszeniowy. 
 • Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
  Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były nigdzie publikowane i nie brały udziału w żadnym konkursie.
 • Odrzucane będą zdjęcia w których dokonano wyraźnej ingerencji czyli dodanie lub usunięcie fragmentów oraz inne formy montażu.
 • Dopuszcza się zastosowanie konwersji na fotografię czarno-białą lub sepię oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, rozjaśnienie).
 • Zdjęcia do wydruku powinny być przykadrowane do formatu 20cm x 30cm i wywołane na papierze fotograficznym matowym o wymiarach 20cm x 30cm.
 • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać max 2 zdjęcia.
 • Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac - przechodzą one na własność Organizatora. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba/grupa nadsyłająca zdjęcie/a i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym: jest autorem/ autorką/ autorem grupowym przesłanych zdjęć; przyjmuje warunki regulaminu konkursu; wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie do celów promocji Konkursu Piosenki "Na Szlaku Poezji…".

Zdjęcia można wywołać w firmie Foto Best mieszczącej się w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 7. Firma oferuje 50% rabatu na wykonanie zdjęć konkursowych. 

2. Wyniki
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 02 grudnia 2016 na stronie internetowej (nsp.lo2.szczecin.pl) 

3. Wręczenie nagród
Wręczenie nagród z wystawą nagrodzonych zdjęć odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016r. w Sali Kominkowej 13 MUZ w Szczecinie. W konkursie zostaną przyznane nagrody za najlepsze fotografie, za najlepsze prace (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia. 

JURY:
Oceny prac dokonają:
 

 • Pani Bożena Mozolewska – absolwentka WSP w Szczecinie na kier. Matematyka. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach: Matematyka z informatyką oraz Plastyka z muzyką. W 2015 obroniła licencjat na Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku Malarstwo. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na tym kierunku.
 • Pan Zbigniew Wróblewski – absolwent Studium Fotografii i Filmu COMUK w Warszawie. Prowadził Amatorski Klub Filmowy w Szczecinie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Instruktor fotografii i filmu w Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie. Prowadzi warsztaty i kursy fotograficzne i filmowe.
 • Pan Janusz Piszczatowski – zawodowy fotograf z własnym studio w Szczecinie specjalizujący się w fotografii reklamowej. Kilka informacji o Jego wystawach: Cite Internetionale des Arts, Paryż 1983; Galeria "Terre Rouge", Luxemburg 1986; Mała Galeria ZAPF, Warszawa 1987; Miesiąc Fotografii w Paryżu, 1988; Brama Królewska BWA, Szczecin 1989; Galeria "Cankarjev Dom", Lubljana 1990; Cykl czarno-białych zdjęć "W pracowni malarza J.B." znajduje się w zbiorach fotografii Muzeum Sztuki Współczesnej Paryża.


Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

http://nsp.lo2.szczecin.pl/home.html
 

Autor:  II Liceum Ogólnokształcące 
03.10.2016
Plakat
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie