przejdź do głównej treści strony

Kodowanie na dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego w klasach I-III

Dnia 13.11.2019 na dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego dla klas I-III odbyła się lekcja kodowania w języku niemieckim Verschlüsseln im Deutschunterricht (tłum. Kodowanie na lekcji języka niemieckiego). Do udziału w tych zajęciach zostali zaproszeni Rodzice uczestniczących dzieci.

Dzieci znakomicie radziły sobie na macie do kodowania. Utrwalali sobie między innymi nazwy kierunków w języku niemieckim, przypomnieli sobie nazwy kolorów, a także poznali nowe słowa z zakresu zwierzęta domowe.

W trakcie tych zajęć uczniowie zostali podzieleni na pięć grup, otrzymali karty pracy, na których trzeba było wspólnie rozkodować za pomocą dwóch kolorów literę. W tym zadaniu bardzo chętnie pomagali dzieciom rodzice. Na zakończenie zajęć karty pracy zostały zebrane i uczniowie razem z rodzicami ułożyli słowo, które powstało w ramach kodowania w języku niemieckim.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie odpowiadały na pytania nauczyciela w języku niemieckim, a kodowanie było dla nich nie tylko nowym elementem, ale również ciekawym i angażującym w lekcję.

Autor: Katarzyna Zenka
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 69 
28.11.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją