przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XXIII edycja konkursu BHP w rolnictwie

XXIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”


Od ponad 20. lat na terenie naszego województwa odbywa się konkurs dla uczniów szkół rolniczych pt. BEZPIECZEŃSTWO I HIEGIENA PRACY W ROLNICTWIE, którego ideą jest popularyzowanie wśród młodzieży – przyszłych pracowników – wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia. To również dobry sposób - aby zaszczepić na przyszłość w młodych osobach - prawidłowe nawyki związane z rozważnym, odpowiedzialnym i świadomym postępowaniem przy obsłudze i eksploatacji maszyn i urządzeń w środowisku rolniczym i okołorolniczym.

Organizatorami konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Co roku gospodarzem i jednocześnie współorganizatorem imprezy jest jedna ze szkół uczestniczących w konkursie. W tym roku ten zaszczyt przypadł naszej szkole - Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. I tak 30 listopada 2017 roku gościliśmy łącznie 24 uczestników konkursu wraz z opiekunami – z ośmiu szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego – branży rolniczej: Drawska Pomorskiego, Sławna, Szczecinka, Świdwina, Stargardu, Pyrzyc, Benic i Szczecina.

Konkurs na etapie wojewódzkim składał się z dwóch części:
półfinału - do którego zakwalifikowało się 24 uczestników, po 3 osoby z każdej szkoły – składającego się z części teoretycznej w formie testu pisemnego, zawierającego po 10 pytań z następujących bloków tematycznych:

 • prawo pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ubezpieczenie społeczne rolników,
 • pomoc przedmedyczna i ochrona zdrowia;

oraz z części praktycznej, podczas której wszyscy uczestnicy konkursu oceniali 5 różnego rodzaju stanowisk pracy - ciągnik rolniczy + ładowacz, ciągnik rolniczy + przyczepa, opryskiwacz zawieszany, roztrząsacz obornika, stanowisko komputerowe, wskazując nieprawidłowości w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich obsłudze oraz wykonywali czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu fantomu do nauki resuscytacji oddechowo-krążeniowej;

finału – w formie ustnego sprawdzianu wiedzy przed komisją, do którego zakwalifikowało się sześciu uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych w półfinale; finał obejmował 4 bloki tematyczne:

 • prawo pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ubezpieczenie społeczne rolników,
 • pomoc przedmedyczna i ochrona zdrowia.
   

Ostatecznie finaliści zajęli następujące lokaty:

I miejsce - Urszula Tyda, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim,
II miejsce - Patryk Panasz, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,
III miejsce - Aleksandra Laskowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim,
IV miejsce - Bartłomiej Krakowiak, Zespół Szkół Agrotechniczych w Sławnie,
V miejsce - Maciej Kapela, Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie,
VI miejsce - Bartosz Smołucha, Zespół Szkół w Szczecinku.

Naszą Szkołę reprezentowali:

 • Konrad Kuras – klasa 4 TO,
 • Gracjan Falkowski – klasa 3 TK,
 • Daniel Szymczyk – klasa 2 ZSZ.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy za udział w konkursie. Laureatom natomiast wręczono dyplomy i wartościowe nagrody. Opiekunowie uczniów również zostali obdarowani pamiątkowymi upominkami i dyplomami za uczestnictwo szkół.

W realizację konkursu zainwestowaliśmy własne siły i środki. W przebieg i organizację konkursu zaś zaangażowanych było wielu nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Wszystkim należą się podziękowania i gratulacje, bo konkurs został przygotowany wzorowo. Lecz ze względu na dużą liczbę uczestników, bez wsparcia głównych organizatorów, współorganizatorów, partnerów - darczyńców, sami nie bylibyśmy w stanie zapewnić właściwej oprawy tej - jakże ważnej - inicjatywy. Dlatego w szczególności podziękowania należą się:

Głównym Organizatorom -

 • Pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Koszalinie,
 • Pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie;

Współorganizatorom i jednocześnie Fundatorom nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc -

 • Władzom Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Wydziałowi Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

Partnerom - Darczyńcom:

 • Oddziałowi Terenowemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, który przekazał nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz gadżety - upominki dla wszystkich uczestników konkursu - uczniów i ich opiekunów,
 • Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, który przekazał pamiątkowe teczki,
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, która przekazała książki dla wszystkich uczestników zmagań konkursowych,
 • Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., która przekazała dotację finansową na zakup nagród i obsługę imprezy,
 • Firmie FOSFAN Spółka Akcyjna w Szczecinie, która przekazała środki finansowe na przygotowanie cateringu i poczęstunku w trakcie konkursu oraz zestawy nawozów dla laureatów.

Uczestnicy konkursu otrzymali również gadżety reklamowe firmy BAYER.
 

Autor:  Centrum Edukacji Ogrodniczej zsogrod@um.szczecin.pl 
07.12.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie