przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty "Gimnazjalista w świecie medycyny"

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

w Szczecinie

zaprasza wszystkich gimnazjalistów

do wzięcia udziału w warsztatach:


Gimnazjalista

w świecie medycyny

organizowanych w r. szk. 2016/17

przez VI LO im. St. Czarnieckiego w Szczecinie1. Cel warsztatów:
Wykształcenie umiejętności pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej, kształtowanie badawczego sposobu myślenia właściwego dla nauk przyrodniczych, rozwijanie umiejętności obserwacji, przeprowadzania i poprawnego dokumentowania doświadczeń, wyciągania wniosków i formułowania uogólnień, stosowanie pojęć i praw biologicznych, chemicznych i matematycznych.
2. Adresaci zajęć: uczniowie kl. II i III gimnazjów m. Szczecin.
3. Miejsce zajęć: VI Liceum Ogólnokształcące im. St. Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin, tel. (91) 48 46 088.
4. Forma zajęć: doświadczenia, obserwacje laboratoryjne oraz prace badawcze z biologii, chemii, matematyki i języków obcych.
5. Termin i czas trwania zajęć: środa, godz. 16:30, nie krócej niż 90 min.
6. Plan zajęć:
I semestr: biologia i chemia
II semestr: matematyka i język obcy
7. Pierwsze spotkanie: w środę, 14 września 2016 r. o godzinie 16:30 w sali nr 4
8. Udział w zajęciach jest bezpłatny.


www.lo6.szczecin.pl  e-mail: sekretariat@lo6.szczecin.pl  tel. (091) 48 46 088
 

Autor:  VI Liceum Ogólnokształcące 
09.09.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie