Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Potyczki Ekologiczne

XXIII POTYCZKI EKOLOGICZNE, czyli „GRA W ZIELONE”

KONKURS OBJĘTY JEST MECENATEM MIASTA SZCZECINCel konkursu:

  1. Propagowanie wśród młodzieży idei ochrony przyrody i krajobrazu.
  2. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie właściwych postaw w zakresie ochrony przyrody i najbliższego środowiska.
  3. Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania chronionych i pospolitych gatunków roślin i zwierząt


Temat konkursu:
PRZYRODA POMORZA ZACHODNIEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 74 im. St. Grońskiego w Szczecinie ul. Seledynowa 50

Termin konkursu:
12 maja 2016 r. godz.10.00 - 14.00

Miejsce konkursu:
Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie ul. Seledynowa 50.

Uczestnictwo w konkursie:

  • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV - VI z woj. zachodniopomorskiego
  • konkurs odbywa się systemem eliminacji:

1. Eliminacje podstawowe
- odbywają się w poszczególnych szkołach w indywidualnym trybie i terminie, w ich wyniku wyłonieni zostają dwaj uczniowie posiadający największą wiedzę z przedstawionego poniżej zakresu tematycznego
2. Eliminacje międzyszkolne - półfinałowe
- polegają na pisemnym rozwiązaniu przez wszystkich zawodników testu
- ośmiu zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów zakwalifikowanych zostanie do części finałowej konkursu
3. Finał konkursu - ma charakter wypowiedzi ustnych w obecności komisji konkursowej i publiczności składającej się z pozostałych uczestników konkursu (odbędzie się w tym samym dniu).
- zadaniem finalistów będzie rozpoznanie ze zdjęć chronionych gatunków roślin i zwierząt
- o ostatecznej klasyfikacji zawodników decydować będzie łączna suma punktów z części pisemnej i ustnej

 

 Zagadnienia:

1. System ochrony przyrody w Polsce
- prawne formy ochrony.
2. Ochrona polskiej flory:
- różnorodność flory i jej zagrożenie
- ochrona w parkach narodowych i rezerwatach
- rośliny prawem chronione
3. Ochrona polskiej fauny:
- różnorodność fauny i jej zagrożenie
- ochrona rezerwatowa i w parkach narodowych
- ochrona gatunkowa zwierząt
- restytucja zagrożonych gatunków
4. Pospolite gatunki roślin i zwierząt woj. zachodniopomorskiego
5. Ochrona przyrody nieożywionej
6. Ochrona krajobrazu
7. Wiedza ogólnoprzyrodnicza.

Literatura

1. Podręczniki do nauki przyrody do klasy IV – VI.
2. Praca zbiorowa 2002 – Przyroda Pomorza Zachodniego. OFICYNA IN PLUS, Szczecin.
3. Głowaciński Z. 1996 – Zwierzęta chronione w Polsce (broszura i plansze). W-wa LOP.
4. Olaczek R. 1996 – Rośliny chronione w Polsce (broszura i plansze). W-wa LOP.


Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 6 maja 2016 roku pod adresem:
Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin.
tel/fax: 091 4631791
email: sp74@miasto.szczecin.pl

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 74 
25.04.2016

Lista załączników: