Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs poezji francuskojęzycznej

KONKURS POEZJI FRANCUSKOJĘZYCZNEJ

W ORYGINALE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM

 

Konkurs odbędzie się 28 lutego 2018 o godzinie 15.45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie przy Placu Mariackim 1

 

REGULAMIN KONKURSU
Organizator
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin
Tel./fax 91 433 -67-60
sekretariat@lo9.szczecin.pl

Cele konkursu

  1. Propagowanie poezji francuskojęzycznych twórców.
  2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich młodzieży.
  3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

Adresaci konkursu
Do udziału w Konkursie mogą zgłosić się wszyscy chętni uczniowie szczecińskich gimnazjów i liceów.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest recytacja wiersza napisanego w oryginale w języku francuskim. Teksty tłumaczone na język francuski oraz teksty piosenek nie będą akceptowane. Każdy Uczestnik prezentuje wybrany przez siebie wiersz, który składa się z minimalnie 4 i maksymalnie 5 strof.
Organizator dopuszcza wykorzystanie podkładu muzycznego i rekwizytów (należy go o tym fakcie uprzednio poinformować).

Kryteria oceny
Ocenie Jury Konkursu podlegają:

  • opanowanie pamięciowe tekstu;
  • wymowa i akcent;
  • płynność wysławiania się;
  • ekspresja i prezentacja;
  • oryginalność wybranych dzieł.


Każde kryterium oceniane jest w skali 1-6 punktów.

Zgłoszenie
Każdy uczeń chcący wziąć udział w Konkursie, przesyła wypełnioną kartę zgłoszenia na adres mailowy nauczyciela koordynującego: ewa120@o2.pl (Ewa Oniszczuk-Odorska) w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2018.

Karta zgłoszenia uczestnika jest do pobrania w załączniku.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Konkursie

Autor:  ZSO Nr 6 
10.01.2018

Lista załączników: