przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs poezji francuskojęzycznej

KONKURS POEZJI FRANCUSKOJĘZYCZNEJ

W ORYGINALE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM

 

Konkurs odbędzie się 28 lutego 2018 o godzinie 15.45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie przy Placu Mariackim 1

 

REGULAMIN KONKURSU
Organizator
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin
Tel./fax 91 433 -67-60
sekretariat@lo9.szczecin.pl

Cele konkursu

  1. Propagowanie poezji francuskojęzycznych twórców.
  2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich młodzieży.
  3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

Adresaci konkursu
Do udziału w Konkursie mogą zgłosić się wszyscy chętni uczniowie szczecińskich gimnazjów i liceów.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest recytacja wiersza napisanego w oryginale w języku francuskim. Teksty tłumaczone na język francuski oraz teksty piosenek nie będą akceptowane. Każdy Uczestnik prezentuje wybrany przez siebie wiersz, który składa się z minimalnie 4 i maksymalnie 5 strof.
Organizator dopuszcza wykorzystanie podkładu muzycznego i rekwizytów (należy go o tym fakcie uprzednio poinformować).

Kryteria oceny
Ocenie Jury Konkursu podlegają:

  • opanowanie pamięciowe tekstu;
  • wymowa i akcent;
  • płynność wysławiania się;
  • ekspresja i prezentacja;
  • oryginalność wybranych dzieł.


Każde kryterium oceniane jest w skali 1-6 punktów.

Zgłoszenie
Każdy uczeń chcący wziąć udział w Konkursie, przesyła wypełnioną kartę zgłoszenia na adres mailowy nauczyciela koordynującego: ewa120@o2.pl (Ewa Oniszczuk-Odorska) w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2018.

Karta zgłoszenia uczestnika jest do pobrania w załączniku.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Konkursie

Autor:  ZSO Nr 6 
10.01.2018

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie