przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

EcoGenerator

 


 

Dlaczego EcoGenerator cieszy się takim zainteresowaniem wśród uczniów Technikum Kształtowania Środowiska?

W ostatnim czasie odwiedziliśmy dwukrotnie Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a w planach mamy już kolejne wizyty. Tematyka gospodarki odpadami, odzysku energii z odpadów, w tym skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także zaawansowany system oczyszczania spalin jest powszechna podczas nauki zawodu w specjalizacjach technik ochrony środowiska, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik inżynierii środowiska.

EcoGenerator jest instalacją, dzięki której można "namacalnie" pokazać, omówić i zaobserwować zarówno budowę, zasadę działania poszczególnych urządzeń a także scharakteryzować przebiegające procesy. Cieszymy się, że w Szczecinie powstał tego rodzaju obiekt budowlany. Funkcjonuje on od 2017r. na Ostrowie Grabowskim, a jego działalność odpowiada normom ochrony środowiska. Przetwarza on 150 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie, zapewniając energię elektryczną i cieplną dla ok. 30 tysięcy gospodarstw domowych. Jest instalacją, która dzięki zastosowaniu złożonych technik usuwania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emituje do atmosfery minimalne ilości związków, które i tak są niższe niż dopuszczalne normy.

Pamiętajmy, że w dbaniu o środowisko najważniejsze jest zapobieganie, tak aby jak najdłużej zachować naturę dla dalszych pokoleń. Nie mniej jednak przy rosnącej konsumpcji nie unikniemy tematu postępowania z odpadami. Ważnym jest, abym każdy człowiek segregował odpady, tak aby można było poddać je recyklingowi i odzyskać z nich cenne surowce lub przetworzyć w kolejny produkt. Nie zapominajmy, że części organiczne można poddać kompostowaniu lub fermentacji (np. w biogazowniach). Na tych procesach też można zyskać, np. kompost do nawożenia pól lub biogaz, z którego w dalszych procesach wyprodukujemy ciepło lub prąd. Podkreślamy, że składowanie to najgorszy ze sposobów postępowania z odpadami, w dodatku niesie szereg zagrożeń.

Podobnie jak w innych krajach np.: w Niemczech, Szwecji, Austrii, Danii czy Holandii taka instalacja może funkcjonować wewnątrz dużej aglomeracji miejskiej, gdyż rygorystyczne normy emitowanych spalin nie pozwalają na zanieczyszczenie środowiska - co bardzo cieszy Technikum Kształtowania Środowiska.

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
23.05.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie