przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

5. jubileuszowa edycja Szczecińskiego Forum Oświatowego – fotorelacja

Dnia 25 września 2018 roku w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie odbyła się 5. jubileuszowa edycja Szczecińskiego Forum Oświatowego W drodze do dobrej szkoły… W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szczecińskich szkół i placówek oświatowych, a także radni Komisji ds. Edukacji oraz pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W tegorocznej edycji Forum w roli prelegentów wystąpiły nietuzinkowe osobowości, przedstawiciele środowiska pedagogicznego, nauczyciele czynni zawodowo, dyrektorzy szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Szczecin jednostki samorządowe:

Dorota Podorska nauczyciel języka polskiego w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu (woj. kujawsko-pomorskie); od lat wykorzystująca w praktyce zawodowej narzędzia TOC (narzędzia myślenia krytycznego). Pani Dorota Podorska w prelekcji pt. „Zaprojektuj swoje marzenia w drodze do lepszej szkoły” przedstawiła uczestnikom Forum przykłady lekcji języka polskiego z wykorzystaniem tych narzędzi; zachęcała nauczycieli także do  wykorzystywania na zajęciach nowoczesnych technologii (jak – skype, smartphone), aby umożliwić uczniom kontakt z europejską społecznością szkolną (eTwinning);

Oktawia Gorzeńska dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni; w prelekcjpt. „Szkoła 4.0 – nie taka digitalizacja straszna, jak ją malują” także zachęcała uczestników Forum do wykorzystywania nowoczesnych technologii, tym razem – na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, aby „lekcje były ciekawcze, a edukacja globalna tuż na wyciągnięcie ręki”;

Ewa Radanowiczdyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym; prelekcjpt. „Po co nam pracownie tematyczne? – jak budować nowoczesny warsztat pracy nauczyciela XXI wieku” Pani Ewa Radanowicz opowiedziała uczestnikom Forum o tym co zrobiła, aby z nieznanej nikomu szkoły w niewielkiej miejscowości, zrobić miejsce, w którym uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami robią nieprawdopodobne rzeczy;

Ewa Morzyszek-Banaszukdyrektor szkoły podstawowej w Łodzi; gorący orędownik wykorzystywania na zajęciach edukacyjnych nowej techniki dokumentowania działań edukacyjnych podejmowanych przez uczniów – LAPBOOK, czyli w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”; Pani Ewa Morzyszek-Banaszek pokazała uczestnikom Forum, w jaki sposób uczniowie mogą tworzyć LAPBOOKI na zajęciach na każdym etapie edukacyjnym i jakto działanie motywuje uczniów do uczenia się;

Krystyna Stelmach-Tyszko nauczyciel kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz doradca zawodowy; w prelekcji pt. „Rola doradztwa zawodowego w edukacji” PaniKrystyna Stemach-Tyszko przybliżyła uczestnikom Forum zagadnienia związane z organizacją doradztwa zawodowego (nowego „przedmiotu” wprowadzonego do ramowych planów nauczania w związku ze zmianą ustroju szkolnego).

W tegorocznej, jubileuszowej edycji Szczecińskiego Forum Oświatowego oddaliśmy głos także dzieciom i młodzieży – uczniom z następujących szczecińskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych:

  • Szkoły Podstawowej nr 14 (uczniowie klas 1-3)
  • Szkoły Podstawowej nr 7 (uczniowie klas 6-8)
  • uczniowie klas III dotychczasowego Gimnazjum nr 10
  • IV Liceum Ogólnokształcącego
  • Technikum Elektryczno-Elektronicznego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych

Uczniowie zmagali się z arcytrudnym zadaniem polegającym na wskazaniu i zaprezentowaniu uczestnikom Forum NOWEJ WIZJI SZKOŁY

Część artystyczną uświetnił występ artystów z Agencji Artystycznej Kampania Marzeń, którzy w krótkim programie pt. O dwóch takich co skropili azot – czyli chemia i fizyka na wesoło zapewnili uczestnikom Forum porządną porcję wiedzy i teatru. Program artystyczny skupiał się wokół przełomowego odkrycia dwóch polskich naukowców Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego, którzy jako pierwsi w historii skroplili tlen, a następnie azot. Na atrakcyjność spektaklu miała wpływ duża dawka humoru, z jaką zostały przedstawione treści naukowe z zakresu chemii i fizyki.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.
 

Autor:  Wydział Oświaty 
16.10.2018