przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs Programowania w języku Scratch


                                                                                                                         
Międzyszkolny Konkurs Programowania w języku Scratch „Moje hobby”

 


1. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie

2. Organizacja konkursu

  • Konkurs odbywa się zdalnie.
  • Proszę o nadsyłanie prac wykonanych w programie Scratch na temat „Moje hobby” do dnia 21 lutego 2018r na adres gierlik@sp59.szczecin.pl.
  • Ocena prac odbędzie się w oparciu o następujące kryteria: różnorodność zastosowanych bloków 5 punktów, poprawność 5 punktów, estetyka 5 punktów, dodatkowe elementy/np: dźwięki/ 3p.
  • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III Szkół Podstawowych w Szczecinie.
  • Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników oraz prezentacja prac na stronie sp59.szczecin.pl odbędzie się 23 lutego 2018r.
  • Proszę o wysłanie prac opisanych następująco: imię i nazwisko ucznia. nr szkoły. Proszę w mailu zapisać imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką praca została wykonana.
  • Należy do każdej pracy załączyć zeskanowaną, podpisaną zgodę na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych, która znajduje w załączeniu niniejszego regulaminu.
  • Z jednej szkoły można nadesłać pięć prac.
  • Nagrody i dyplomy za udział w konkursie roześlemy pocztą.
  • Nauczyciele otrzymają podziękowania.
Autor:  Szkoła Podstawowa nr 59 
31.01.2018

Lista załączników:

przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie