przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wielka Liga Czytelników

Zapraszamy osoby pracujące w szkołach podstawowych oraz bibliotekach publicznych do zgłaszania swoich uczniów i uczennic / czytelników i czytelniczek do udziału w Wielkiej Lidze Czytelników. Akcję w województwie zachodniopomorskim koordynuje Regina Czekała-Kil z Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej (ZCDN).

Do udziału w konkursie zaproszone są szkoły podstawowe i biblioteki publiczne. Placówki, które chcą dołączyć do Ligi, prosimy o wyłonienie koordynatora, który oficjalnie zgłosi ją do konkursu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy 1–3
  • klasy 4–6
  • klasy 7–8.

Dla każdej kategorii przygotowana została osobna lista książek, których znajomość jest niezbędna do udziału w konkursie. Kompletna lista lektur, regulamin konkursu, wymagane dokumenty zgłoszeniowe i inne informacje znajdują się na oficjalnej stronie Wielkiej Ligi Czytelników. Zachęcamy także do zapoznania się z Niezbędnikiem informacyjnym koordynatora placówki.

Wypełniony, podpisany przez dyrektora placówki i zeskanowany formularz zgłoszeniowy koordynatorzy placówki przesyłają na adres e-mail właściwego koordynatora powiatowego do 30 listopada 2023 r. Lista koordynatorów powiatowych będzie dostępna na stronie projektu i u koordynatorów wojewódzkich.

Projekt Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych, wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką wojewódzką: rczekala@zcdn.edu.pl.
 

Lista załączników:

Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
15.11.2023