przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wymiana polsko – niemiecka w zawodzie cukiernik w ZS Nr 6 "Gastronomik"

 


 

W dniach 23.04 – 27.04.2018 w Zespole Szkół Nr 6 im M. Reja w Szczecinie czyli popularnym Gastronomiku gościła 12 osobowa grupa młodzieży niemieckiej kształcącej się w zawodzie cukiernik z zaprzyjaźnionej „BeruflicheSchule” z miejscowości Torgelow. Grupa przyjechała do Szczecina pod opieką pani Elke-ManueliSense-nauczycielki technologii cukierniczej w ramach wymiany polsko-niemieckiej, która odbywa się corocznie w naszej placówce. W tym roku była to już 14 edycja spotkań, których stałym patronem jest Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży -PNWM.

W tym roku tematem spotkania było sporządzanie ciast drożdżowych, tj.: chałek, warkoczy drożdżowych, pączków i drożdżówek. Uczniowie niemieccy wspólnie z grupą polskich uczniów z klas I-III o profilu cukiernik podczas zajęć w pracowniach technologii cukierniczej mieli okazję porównać sposoby sporządzania ciast drożdżowych w obu krajach ,wymienić się doświadczeniami zawodowymi oraz poznać systemy edukacji w obu krajach. Dla grupy polskich uczniów udział w wymianie stanowił dodatkowo sprawdzian znajomości języka niemieckiegoi zarazem doskonałą okazję do jego poszerzenia.

Poza zajęciami w pracowniach technologicznych uczestnicy wymiany mieli okazję poznać Szczecin, jego kulturę i historię, m.in. poprzez wizyty w muzeach Techniki i Komunikacji oraz „Przełomy”, poprzez spacer wzdłuż Wałów Chrobrego i uliczkami Szczecińskiej Starówki oraz poprzez wizytę na Zamku Książąt Pomorskich. Przedostatniego dnia wymianydla uczestników została zorganizowana wycieczka do Kołobrzegu, co dało zarówno naszym gościom, jak i uczniom naszej szkoły okazję do poznaniai odkrycia licznych walorów naszego regionu.

Ostatniego dnia wymianywszyscy uczestnicy w obecności pani dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Janiny Krajewskiej otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w wymianie.
Nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczestnikami projektu z ramienia ZS Nr6 były nauczycielki technologii gastronomicznej, pani Danuta Sękalska i Anna Zielińska oraz panie Małgorzata Gonciarz i Magdalena Lesień-nauczycielki języka niemieckiego.

Autor:  Zespół Szkół Nr 6 
15.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie