przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania pokarmu - szkolenie

 

OFERTA SZKOLENIOWA Z BIOLOGII

Tytuł szkolenia: lekcja otwarta 14.02.2018 – środa, godz.9.00

,, Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania pokarmu’’

Obszar edukacji – biologia

Adresaci szkolenia – nauczyciele biologii i przyrody w szkole podstawowej


Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • definiuje pojęcia trawienia , wchłaniania;
  • wymienia elementy składowe przewodu pokarmowego;
  • wyjaśnia rolę enzymów w procesie trawienia pokarmu;
  • opracowuje karty pracy ucznia.

Liczba godzin: 2
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
ZSO nr 2 w Szczecinie, ul Kopernika 16a
sala nr 9 (parter)

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację :

Bożena Dąbrowska – Raszkowska

Osoba prowadząca szkolenie (lekcja, omówienie lekcji):

Bożena Dąbrowska – Raszkowska


Zgłoszenia indywidualne i grupowe należy przesłać na adres e-mail bozenaraszk@wp.pl lub telefonicznie 608872633
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

                                    

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
09.01.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie