przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

r@bbIT’2014 – wielki sukces Wydziału Informatyki – wszyscy nas chwalą!

 

9 kwietnia br. na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się wyjątkowe wydarzenie branży IT o nazwie r@bbIT’2014, dotyczące relacji akademicko-biznesowych w obszarze ICT.
Wielowątkowa formuła wydarzenia obejmowała: Targi Pracy IT, prezentacje o potrzebach rynkowych i wymaganych kompetencjach zawodowych, prelekcje i pokazy wyjaśniające najnowsze technologie informatycznych firm Szczecina oraz pokazy osiągnięć dydaktycznych Wydziału Informatyki ZUT.
W wydarzeniu udział wzięło ponad 20 światowych i lokalnych firm IT, instytucje wspierające branżę IT, fundacje i stowarzyszenia rozwoju branży IT, a także organizacje i grupy zrzeszające użytkowników i pasjonatów nowych technologii.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa i Prezydent Szczecina. W wydarzeniu uczestniczyli: JM Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, przedstawiciel Rady Miasta Małgorzata Jacyna-Witt, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta Szczecin: Marek Kubik i Janusz Żyliński, wielu pracowników naukowo-dydaktycznych szczecińskich uczelni oraz studenci kierunków IT i pokrewnych. Wydział Informatyki ZUT gościł również ponad 200 licealistów wiążących swoją przyszłość z branżą IT, którzy zapoznali się ze środowiskiem branżowym, osiągnięciami dydaktycznymi oraz bazą laboratoryjną Wydziału. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Technikum Informatycznego SCI.

Promowanie i rozwój współpracy środowiska biznesu oraz szkolnictwa akademickiego w obrębie sektora IT to cel, który może zostać osiągnięty tylko dzięki współdziałaniu i zaangażowaniu wielu podmiotów. Organizowana przez Wydział Informatyki ZUT konferencja to doskonała okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów oraz pogłębienia współpracy w tym zakresie - podkreślił w swoich gratulacjach dla Wydziału Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko.
Wydział Informatyki oferuje studia trudne, ale gwarantujące pracę. Gwarantuje też wspaniałą przygodę intelektualną – powiedział prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński, Dziekan Wydziału Informatyki ZUT witając przybyłych na spotkanie r@bbIT’2014.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje laboratoriów Wydziału, m.in.: serwerowni, laboratoriów: multimedialnego, inteligentnych systemów monitoringu i medycznego. Zgromadzeni goście z uwagą wysłuchali prelekcji na temat, m.in.: „Przyszłości i rozwoju informatyki” prowadzonej przez firmę IBM, „Nowej wizji IT w chmurze” prezentowanej przez firmę Hewlett-Packard/IT Serwis oraz przedstawionych przez firmę Localize.pl problemów związanych z lokalizacją oprogramowania w kontekście rynku IT.
Najliczniejsze grupy widzów zgromadziły pokazy najnowszych technologii firmy Tieto Poland oraz Unizeto Technologies. Dotyczyły one, m.in.: narzędzi do automatyzacji testów, ataków socjotechnicznych i bezpieczeństwa kodu.
Studenci z uwagą wysłuchali bloku tematycznego „IT po godzinach”, podczas którego propozycje współpracy przy ciekawych przedsięwzięciach IT zaproponowały organizacje i stowarzyszenia branży IT, m.in. Netcamp, AIESEC, Geek Girls Carrots.
Dodatkową atrakcją wydarzenia były gry komputerowe stworzone przez studentów Wydziału Informatyki, pokazy zgodności kolorymetrycznej w obszarze poligrafii i mediów cyfrowych, cybermuzyka, symulator dźwigu, eye-tracker oraz fotobudka.

Fotoreportaż z wydarzania dostępy jest na stronie:
http://rabbit.zut.edu.pl/foto/

 

Firmy biorące udział w wydarzeniu r@bbIT:

AIESEC, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Arrow, Autocomp Management, Bank Pekao, Biuro Karier, BLStream, Consileon Polska, DGS Poland
FotoKlitkaFun, Geek Girls Carrots, Geomar S.A., Heuthes, Hewlett-Packard, home.pl
IAESTE, IAI S.A., IBM, IT Serwis, Java User Group, Joomla User Group, Klaster.it
Localize.pl, LSJ, NetCamp, Quad/Graphics Europe, Raynet GmbH, Red Sky, Squiz Poland, SzLUUG, Technopark Pomerania, Tieto Poland, Uniquesoft, Unizeto Technologies, VMware


 

Autor:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
10.04.2014
Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie trwa nabór projektów w kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025