przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

VI Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

 


VI SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

– EDUKACJA W ZAKRESIE DZIEDZICTWA TECHNICZNEGO – PROBLEMY I WYZWANIA

 

Kolejne spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone zostanie problematyce edukacji w zakresie dziedzictwa technicznego prowadzonej przede wszystkim przez muzea i centra nauki,
a w szczególności zagadnieniom :

 • relacje szkoła-muzeum (partnerzy czy konkurencja ?)
 • wymiana doświadczeń nauczycieli i edukatorów muzealnych nt. współpracy muzeów ze szkołami w zakresie edukacji poświęconej dziedzictwu technicznemu,
 • nowe strategie organizacji programów współpracy muzeów i szkół
 • techniczne dziedzictwo kulturowe i jego miejsce w aktualnych programach nauczania
 • rola dziedzictwa technicznego w „edukacji przez całe życie” – różne doświadczenia, różne potrzeby
 • jak budować lokalną społeczność wokół muzeów techniki i dziedzictwa technicznego
 • techniczne dziedzictwo kulturowe na terenie Euroregionu Pomerania – nowe pole promocji regionu ?
   

23 kwietnia 2018 roku

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
(Szczecin, ul. Niemierzyńska 18A )PROGRAM:

11.00 – Otwarcie i przywitanie gości
- Stanisław Horoszko, Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
11.15 – Sesja referatowa
1. Dziedzictwo kulturowe techniki w edukacji muzealnej. Teraźniejszość i przyszłość partnerstwa edukacyjnego – możliwości rozwoju
- dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Kapitał naukowy uczniów a edukacja w muzeach
- dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Dział Badań Centrum Nauki Kopernik
3. Dziedzictwo techniczne w praktyce edukacji muzealnej
- dr Andrzej Wojciech Feliński, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
12.15 – Dyskusja
12.45 – Przerwa kawowa
13.15 – Zwiedzanie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
14.00 – Panel dyskusyjny z udziałem:

 • dr Renaty Pater, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotra Górajca , Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych, Forum Muzeów – Domów Historycznych
 • Dr Małgorzata Machałek, Uniwersytet Szczeciński
 • BDZ lub NID Szczecin
 • moderacja: dr Andrzej Wojciech Feliński, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

15.30 – Podsumowanie i zakończenie VI Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
- Stanisław Horoszko, Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Autor:  Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie 
13.03.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie