przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Podwójna szansa dla Centrum Edukacji Ogrodniczej

Centrum Edukacji Ogrodniczej dostaje trzy lata na wprowadzenie programu naprawczego. Jednocześnie zostaje otwarta droga do przejęcia szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poprawa wyników zdawalności egzaminów maturalnych oraz zawodowych, a także zmniejszenie liczby osób, które rezygnują z nauki lub powtarzają klasę. Takie wskaźniki znalazły się w programie naprawczym zaproponowanym przez Miasto przedstawicielom CEO.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, które w głównej mierze zostały oparte m.in. na propozycjach zaprezentowanych przez przedstawicieli CEO podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rady Miasta ds. Edukacji, Miasto odstąpiłoby od łączenia placówki z Zespołem Szkół nr 2, pod warunkiem osiągnięcia obiektywnych wskaźników efektywności kształcenia w następujących obszarach

  • zdawalności egzaminu maturalnego,
  • zdawalności egzaminów zawodowych,
  • rezygnacji przez uczniów z nauki w trakcie cyklu edukacyjnego,
  • uczniów powtarzających klasę.

Program naprawczy zostanie włączony jako załącznik do uchwały intencyjnej w sprawie połączenia placówki z ZS nr 2, która będzie procedowana podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

Należy podkreślić, że realizacja programu naprawczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej nie zamyka możliwości przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku jasnej i konkretnej deklaracji o przejęciu szkoły przez Ministerstwo, Miasto jest gotowe podjąć wszelkie kroki, które miałyby doprowadzić do finalizacji tego procesu.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
21.02.2019