przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Egzaminy czeladnicze w Hufcu Pracy

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzaminy czeladnicze w Hufcu Pracy 16-5 w Szczecinie

 

W Hufcu Pracy w Szczecinie dobiegł końca kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 12 maja uczestnik projektu przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodzie. Pierwsza część egzaminu – praktyczna odbyła się w warsztacie samochodowym GM-AUTO, część teoretyczna odbyła się 15 maja w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Uczestnik egzaminu w pierwszej kolejności musiał odpowiedzieć na pytania pisemne, a następnie odbył się egzamin ustny przed komisją. Nasz uczestnik zdał egzamin i uzyskał tytuł czeladnika.

 

 


Autor tekstu: Daria Ptaszyńska
Autor zdjęć : Daria Ptaszyńska

Zdjęcia:
1 – Dawid Janikowi podczas egzaminu praktycznego

Autor:  Hufiec Pracy 
19.05.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie