przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zaproszenie do zgłoszenia kandydatur/y do Rady Młodzieży WZ

 

 

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów / kandydatek do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019. Kandydatów na swoich przedstawicieli mogą typować m.in. organizacje pozarządowe młodzieżowe lub też prowadzące działania na rzecz młodzieży, młodzieżowe rady miast i gmin, organizacje akademickie, a także szkoły średnie, na których terenie nie została powołana młodzieżowa rada.

Rada pełni funkcję konsultacyjną dla organów szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego w sprawach, które dotyczą młodzieży.

Członkowie Rady biorą udział na spotkaniach roboczych głównie w Szczecinie oraz w wydarzeniach organizowanych przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Tematyka spotkań to: współpraca młodzieży, współpraca międzynarodowa, mobilność edukacyjna i zawodowa, fundusze europejskie, polityka młodzieżowa.

Wszelkie informacje, w tym regulamin naboru dostępne są na stronie: http://www.mlodziez.wzp.pl/rekrutacja-kandydatow-do-rmwz-na-rok-2019/

Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do dn. 9.01.2019 r. do godz. 12:00 w dwojaki sposób:

  • poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl
  • pocztą tradycyjną na adres:


Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
pok. 251 / II piętro
z dopiskiem ,,RMWZ”.

Lista załączników:

Autor:  Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego 
22.11.2018