przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nowy rok szkolny w obliczu reformy oświaty

Wielkimi krokami zbliża się rok szkolny 2016/2017. Już od jutra, naukę w szczecińskich szkołach podejmie ponad 40 000 uczniów, w tym 1890 dzieci, które dopiero rozpoczną swoją przygodę ze szkołą.

1 września, naukę rozpocznie łącznie 40 011 uczniów(najwięcej w szkołach podstawowych – 19 866) oraz 9 856 przedszkolaków.

 

 

Typ placówki

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa

(w tym OSM I st.)

19 866

Gimnazjum

8 733

Liceum

5 808

Technikum

4 864

Zasadnicza szkoła zawodowa

740

RAZEM

40 011

 

 

Tradycyjnie nowy rok szkolny rozpocznie się od wojewódzkiej i miejskiej inauguracji roku szkolnego 2016/2017. Uroczystości, które zostaną poprzedzone mszą świętą odprawioną w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba, w intencji szczecińskiej oświaty, odbędą się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12.00. Pomiędzy tymi wydarzeniami, ich uczestnicy wezmą udział w przemarszu ulicami miasta.

Jego trasa będzie wyglądała następująco: pl. św. Jakuba – ul. Farna – ul. Piotra i Pawła – ul. Małopolska – ul. Henryka Pobożnego –ul. Henryka Pobożnego 2.

Przemarsz uczestników inauguracji roku szkolnego, będzie wiązał się z niewielkimi  utrudnieniami dla kierowców. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przemarszu, dojdzie do chwilowego zamknięcia ruchu na czas jego trwania. Nastąpi to w sposób dynamiczny, stosownie do uzyskanych przez organizatora pozwoleń.

Nadchodzący rok szkolny, będzie ostatnim w którym obowiązują dotychczasowe zasady systemu oświaty – tj. 6 letnia szkoła podstawowa, 3 letnie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 27 czerwca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kierunki planowanej reformy oświaty, która pierwotnie zakładała m.in. likwidację gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych w 8-klasowe szkoły powszechne.

Jednak prowadzone w całym kraju konsultacje, zgłaszane przez środowiska oświatowe oraz samorządy zastrzeżenia, spowodowały zmianę wstępnych założeń reformy. Pod koniec sierpnia br. Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej wystosowała list do dyrektorów szkół i ich pracowników, w którym przedstawione zostały zmodyfikowane założenia reformy. Należy do nich między innymi odejście od pomysłu utworzenia szkoły powszechnej i zastąpienie go 8-letnią szkołą podstawową.

Nie zmienia to jednak faktu, że w praktyce ogłoszona reforma polskiego systemu oświaty oznacza zagrożenia związane ze zwalnianiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, a co za tym idzie z koniecznością wypłacania przysługujących im odpraw. Najważniejszą w tej chwili kwestią jest brak przepisów wykonawczych, które regulowałyby wszystkie kwestie związane z zapowiedzianymi zmianami. Znacząco utrudnia to pracę polskich samorządów, które w rzeczywistości mają bardzo mało czasu na opracowanie i wdrożenie zmian.

Miasto Szczecin postanowiło możliwie jak najszybciej przygotować się do zapowiadanych zmian. W tym celu, m.in. powołany został Zespół ds. Reformy Oświatowej, którego zadaniem jest wypracowanie takiego sposobu wprowadzania zmian, by były one jak najmniej uciążliwe zarówno dla uczniów i ich rodziców, jak i dla nauczycieli.

Wśród innych ważnych zadań, postawionych przed Zespołem znalazły się również między innymi:

  • opracowanie tzw. Karty szkoły, w której pojawią się wszystkie niezbędne dane dot. danej placówki,
  • opracowanie nowej sieci szkół,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji szczecińskiej bazy oświatowej,
  • opracowanie harmonogramu działań związanych z zapowiedzianą reformą oświaty.

Jednak to nie jedyne działania, które zostały podjęte przez UM Szczecin. Prezydent Piotr Krzystek odbył spotkania m.in. z dyrektorami gimnazjów i zespołów szkół, a także z przewodniczącymi klubów Rady Miasta Szczecin. W najbliższym czasie planowane jest także zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z dyrektorami szczecińskich szkół podstawowych. Głównym celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego, możliwie najbardziej optymalnego stanowiska dotyczącego nowej sieci szkół i ich rejonów.

Zapowiadana reforma oświaty to gruntowna przebudowa obecnie obowiązującego systemu i wymaga ona wzmożonej pracy zarówno ze strony urzędników, jak i dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

Warto również podkreślić, że nadchodzący nowy rok szkolny to nie tylko zmiany, ale również liczne okazjea do świętowania. W tym roku aż 11 szczecińskich szkół obchodzić będzie jubileusze swojego istnienia (w tym m.in. 70-lecie II LO im Mieszka I i III LO im. M. Kopernika).

Wszystkim uczniom z okazji zbliżającego się roku szkolnego 2016/2017 życzymy samych sukcesów oraz osiągnięcia zamierzonych celów!

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych szkół ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pozostałych klasach i typach szkół

30 czerwca 2017 r.

(23 czerwca 2017 r.)*

 

*Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w lipcu 2016 r. projekt zmian do rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, który przewiduje zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 września 2016 r.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
31.08.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie