przejdź do głównej treści strony

Szkolenie dotyczące diagnostyki oraz terapii dzieci z APD

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące diagnostyki oraz terapii dzieci z APD w ośrodku SŁUCHMED w Szczecinie.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:

 • nauczycieli
 • terapeutów
 • pedagogów i pedagogów specjalnych
 • logopedów i neurologopedów
 • psychologów pracujących z dziećmi

Program Szkolenia:
1. Czym różni się słyszenie od słuchania?
2. Czym są zaburzenia przetwarzania bodźców dźwiękowych?
3. Diagnoza APD- definicja, etiologia i objawy APD.
4. APD w zaburzeniach rozwojowych – trudności związane z prawidłową diagnozą, podobieństwa i różnice.
5. Rodzaje terapii i ich przeznaczenie w zależności od rodzaju problemów dziecka
6. Postępowanie terapeutyczne:

 • w szkole
 • w domu
 • specjalistyczne treningi słuchowe

7. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych:
- Ocena obwodowej części układu słuchowego:

 • Audiometria tonalna

- Ocena w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • Testy dychotyczne
 • Testy przeznaczone do oceny aspektów czasowych przetwarzania słuchowego
 • Testy mowy utrudnionej
 • Kwestionariusze

Zaświadczenie
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały dydaktyczne - Stymulacja prawej i lewej półkuli


Przebieg szkolenia
Szkolenie odbędzie się 11 stycznia 2020 roku w Sali wykładowej Al. Niepodległości 31
godz. 10 – 14
Koszt 30 pln, jest to koszt materiałów dydaktycznych które otrzyma każdy z uczestników.


Prowadząca
Julia Pyttel – logopeda, surdologopeda. Członkini Polskiego Towarzystwo Logopedyczne - oddział Śląski, koordynatorka projektu APD w SŁUCHMED, twórczyni metody stymulacji jendnopółkulowej u dzieci z APD, mama dwójki dziewczynek z APD.
Anna Lech – logopeda, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niedosłyszącymi.

Formularz rejestracji

Lista załączników:

Autor:  Słuch Med 
08.01.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej