przejdź do głównej treści strony

Szczecin Model United Nations - StetiMUN 2019

Z przyjemnością informujemy, że konferencja StetiMUN 2019, której organizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, została najlepszą średnią konferencją MUN na Świecie wg portalu MyMUN.    

        

MyMUN to platforma, na której rejestruje się konferencje MUN, z całego świata. Po konferencji Delegaci mogą ocenić daną konferencję i na tej podstawie przyznawane są nagrody w trzech kategoriach:

- Mała Konferencja < 150 Delegatów, Średnia 150-600 Delegatów, Duża > 600 Delegatów. 

Nagrody za 2019

  1. Najlepsza Duża Konferencja: WFUNA International Model United Nations Geneva
    (WIMUN) Geneva 2019, Switzerland
     

  1. Najlepsza Średnia Konferencja: Szczecin Model United Nations (StetiMUN) 2019, Stettin, Poland 

  1. Najlepsza Mała Konferencja: Antwerp Model United Nations (AntwerpMUN) 2019, Antwerp, Belgium

https://mymun.com/muns/hall-of-fame

Organizatorom gratulujemy!!!


 

Nagrody za 2018

  1. Najlepsza Duża Konferencja: Harvard World Model United Nations (WorldMUN) 2018, Panama City, Panama

  2. Najlepsza Średnia Konferencja: Copernicus Model United Nations (CoMUN) 2018, Warsaw, Poland

  1. Najlepsza Mała Konferencja: Szczecin Model United Nations (StetiMUN) 2018, Stettin, Poland

https://mymun.com/blog/best-conference-awards-2018

 

Konferencje MUN (Model United Nations) to symulacje obrad największej i najważniejszej organizacji Świata jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Stąd też, spotkanie, które organizują uczniowie II LO należą do bardzo prestiżowych. Młodzież z różnych krajów wciela się w role delegatów reprezentujących interesy poszczególnych państw należących do ONZ. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracują nad rozwiązywaniem palących problemów świata w różnych interesujących komisjach np. Radzie Bezpieczeństwa, Komisji Praw Człowieka, Komisji Ekonomiczno – Społecznej, UNESCO, Komisji Przeciwdziałania Terroryzmowi czy Komisji ds. Przestrzeni Kosmicznej. Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski. Trzydniowe debaty w komisjach mają doprowadzić do osiągnięcia konsensusu w postaci rezolucji, które następnie są rozpatrywane na Zgromadzeniu Ogólnym StetiMUN.

W roku 2019 tematem przewodnim był: ,,Encouraging progress through international cooperation.” Podczas konferencji poruszono najbardziej palące i bieżące problemy współczesnego świata. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracowali w ośmiu interesujących komisjach tj. Radzie Bezpieczeństwa, Komisji Praw Człowieka, Komisji Ekonomiczno – Społecznej, UNESCO, Komisji Naukowo – Technologicznej oraz Komisji ds. Kobiet.

StetiMUN 2018

Temat przewodni to: Utrzymywanie stabilności i wspieranie rozwoju dla lepszego jutra - Sustaining stability and fostering development for a better tomorrow. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracowali w ośmiu interesujących komisjach tj. Radzie Bezpieczeństwa, Komisji Praw Człowieka, Komisji Ekonomiczno – Społecznej, UNESCO, Komisji Przeciwdziałania Terroryzmowi oraz Komisji ds. Przestrzeni Kosmicznej.

StetiMUN 2017

Temat przewodni to: Zjednoczeni w celu osiągnięcia światowego pokoju, równości i sprawiedliwości - United for benefit of the world equity and peace. Podczas konferencji poruszono najbardziej palące, bieżące problemy współczesnego świata. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracowali w ośmiu interesujących komisjach tj. Radzie Bezpieczeństwa, Komisji Praw Człowieka, Komisji Ekonomiczno – Społecznej, UNESCO, Komisji Przeciwdziałania Terroryzmowi oraz będą mogli rozpatrzyć sprawę, którą naprawdę rozstrzygał Międzynarodowy Trybunał Karny. Językiem oficjalnym konferencji był język angielski, a uczestnicy pochodzili z Polski, Niemiec, Rosji, Szwecji i Szwajcarii.

StetiMUN 2016

Tematem przewodnim obrad był problem bezpieczeństwa światowego oraz równości wśród państw i narodów świata. Podczas konferencji poruszono najbardziej palące i bieżące problemy jak sytuacja polityczna i prawna uchodźców w Europie czy też problem stale rosnącego zagrożenia terroryzmem. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracowali w siedmiu interesujących komisjach tj. Radzie Bezpieczeństwa, Komisji Praw Człowieka, Komisji Ekonomiczno – Społecznej, Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji ds. Uchodźców oraz będą mogli rozpatrzyć również sprawę, którą naprawdę rozstrzygał Międzynarodowy Trybunał Karny.

StetiMUN 2015

Tematem przewodnim obrad był problem wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju państw i społeczeństw na świecie. Podczas konferencji poruszymy też najbardziej palące i bieżące problemy jak migracje uchodźców przez Morze Śródziemne. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracowali w siedmiu interesujących komisjach tj. Radzie Bezpieczeństwa, Komisji Praw Człowieka, Komisji Ekonomiczno – Społecznej, Komisji ds. Kobiet, Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Przeciwdziałania Terroryzmowi oraz rozpatrzyli również sprawę, którą naprawdę rozstrzygał Międzynarodowy Trybunał Karny.

StetiMUN 2014

Tematem przewodnim obrad były palące problemy starego kontynentu – Europy. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracowali w siedmiu interesujących komisjach tj. Radzie Bezpieczeństwa, Komisji Praw Człowieka, Komisji Ekonomiczno – Społecznej, Komisji ds. Realizacji Celów Milenijnych, Komisji ds. Finansów i Kryzysu Ekonomicznego, Komisji Ochrony Środowiska oraz rozpatrzyli również sprawę, którą naprawdę rozstrzygał Międzynarodowy Trybunał Karny.

StetiMUN 2013

Tematem przewodnim obrad były problemy Bliskiego Wschodu. Delegaci, debatowali nad problemami takimi jak: konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną, wojna domowa i zamieszki w Syrii, pomoc medyczna i sanitarna cywilom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, manipulacja cenami ropy przez OPEC.

StetiMUN 2012

Tematem przewodnim obrad były problemy Ameryki Południowej i Środkowej. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu debatowali nad takimi problemami jak: Wojna domowa w Kolumbii, łamanie praw człowieka w Ameryce Łacińskiej, czy wojna narkotykowa w Meksyku.

StetiMUN 2011

W jej trakcie młodzież wcieliła się w role delegatów działających na forum ONZ i przez trzy dni w języku angielskim debatowali nad problemami Dalekiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem Azji Południowo – Wschodniej.

StetiMUN 2010

Omawianym problemem był: Róg Afryki – czyli półwysep położony we wschodniej Afryce, między Zatoką Adeńską a Oceanem Indyjskim, obejmujący swym zasięgiem terytoria państw Erytrei, Dżibuti, Etiopii oraz Somalii.

Jest to region, w którym mają miejsce: konflikty zbrojne na granicach, problem piractwa, łamanie praw człowieka, problem głodu i klęsk żywiołowych.

Nad tymi problemami pracowały trzy komisje: Komisja Praw Człowieka, Komisja Ekonomiczno – Społeczna i Rada Bezpieczeństwa, a Międzynarodowy TrybunałSprawiedliwości rozpatrzył sprawę, która rzeczywiście pojawiła się w MTS.

Autor:  II Liceum Ogólnokształcące 
25.05.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją