przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Przedmaturalna diagnoza kształtująca z matematyki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej z matematyki, która odbędzie się 6 marca 2017 r. Diagnoza przeznaczona jest dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego i klas czwartych technikum. Propozycja przeprowadzenia przedmaturalnej diagnozy kształtującej z matematyki jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów i nauczycieli matematyki szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych; jest szansą weryfikacji stanu przygotowań młodzieży do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Analiza i interpretacja jej wyników pozwoli także pracownikom ODN zaplanować działania wspomagające pracę szkół, które będą miały na celu poprawę jakości kształcenia. Koordynatorem wspomnianego wyżej przedsięwzięcia jest Pan Dariusz Borowski — doradca metodyczny ds. matematyki ODN.

Zgłoszenie uczestnictwa w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej z matematyki jest dokonywane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://goo.gl/forms/XfRiYuv0LdBPJpib2  , w terminie do 10 lutego 2017 r. Uczestnikiem może być wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny.

Pozostałe informacje dotyczące organizacji diagnozy odnajdziecie Państwo w załączonym do niniejszej wiadomości Regulaminie.
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
24.01.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie