przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kompetencje cyfrowe - co to takiego?


 

Kompetencje cyfrowe – dzisiaj każdy je posiada! Czy jednak na odpowiednim poziomie wymaganym przez otoczenie? Jak to zbadać i sprawdzić? Zapraszamy do sprawdzenia swoich kompetencji cyfrowych przy pomocy narzędzia opracowanego w ramach projektu Digital Skills Accelerator (DSA). Realizowany na Wydziale Informatyki ZUT projekt DSA wychodzi na przeciw potrzebom budowania i dostosowywania kompetencji cyfrowych wśród różnych grup społecznych adekwatnie do potrzeb stawianych przez przyszłych pracodawców.

Narzędzie dostępne jest na stronie: www.digitalskillsaccelerator.eu/learning-portal/online-self-assessment-tool

Narzędzie to jest ściśle powiązane z głównym projektem badawczym UE DIGCOMP, wynikającym z włączenia przez Parlament Europejski kompetencji cyfrowej jako jednej z ośmiu podstawowych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie. Narzędzie do samooceny zapewnia przegląd własnych kompetencji cyfrowych zgodnie z ramami DigComp. Wskazuje kompetencje, w których jesteśmy silni i motywuje do pracy nad poprawą umiejętności cyfrowych, w których jesteśmy słabsi!

Po zbadaniu kompetencji cyfrowych, każdy użytkownik otrzymuje indywidualny raport zawierający wykres radarowy prezentujący mocne i słabe strony w pięciu kluczowych obszarach kompetencji cyfrowych. Dodatkowo można porównać swoje wyniki z wynikami innych osób.

DSA należy do międzynarodowych projektów polegających na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie. Wspiera rozwój umiejętności cyfrowych, a wszystkie wyniki projektu będą dostępne dla uczących się jako interaktywne zasoby online. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ - partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Wydział Informatyki ZUT jest liderem DSA i głównym koordynatorem działań. W projekt zaangażowany jest zespół dr hab. inż. Przemysława Różewskiego, do którego należą również dr Magdalena Kieruzel, mgr Sylwia Hardej, mgr inż. Marcin Prys oraz dr inż. Tomasz Lipczyński.

Wyniki projektu DSA mają na celu wzmocnienie świadomości co do własnych umiejętności cyfrowych oraz ich dalszego rozwoju. Głównym zadaniem projektu jest określenie zbioru umiejętności cyfrowych, które powinny być traktowane priorytetowo przez obecne i przyszłe pokolenia oraz stworzenie multimedialnego systemu nauczania, dzięki któremu możliwe będzie samodzielne rozwijanie i wzmacnianie swoich umiejętności cyfrowych w określonych obszarach. Całość projektu podzielona jest na trzy obszary główne: raport dotyczący umiejętności cyfrowych, narzędzie do oceny poziomu umiejętności cyfrowych oraz pakiet narzędziowy - otwarty, modułowy kurs szkoleniowy umożliwiający aktualizację umiejętności w kluczowych obszarach.

www.digitalskillsaccelerator.eu
 

Digital Skills - Pani Magdalena
Digital Skills - UE
Digital Skills - ZUT
Autor:  Redakcja Portalu Edukacyjnego 
12.04.2019