przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


I Ogólnopolski Konkurs „Energia a Środowisko” - wyniki

Jako Zespół Szkół nr 2 im. W. Orkana w Szczecinie, po raz pierwszy organizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs „Energia a środowisko”. Konkurs zakładał realizację zadań w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły średnie oraz dwóch kategoriach tematycznych: komiks i animacja w Scratchu.

Konkurs został ogłoszony na platformie edukacyjnej eTwinning Live i umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Ze względu na sytuację pandemii odwołano etap II konkursu i laureatów wyłoniono na podstawie oceny prac konkursowych.

WYNIKI:

Szkoła średnia, kategoria komiks
I miejsce - Julia Chocaj - Liceum Akademickie Da Vinci w Poznaniu

Szkoła podstawowa, kategoria komiks
I miejsce - Stanisław Goncerzewicz - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
II miejsce - Jakub Grochala - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumii

Szkoła podstawowa, kategoria animacja w Scratchu
I miejsce - Mikołaj Modzelewski - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumii
II miejsce - Maciej Starost - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumii

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:
1) Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
2) Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
4) Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi - jednostka ZUT w Szczecinie,
5) Firma Hewalex Sp. z o.o. Sp. K.,
6) Firma Kospel S.A.,
7) Firma Tweetop Sp. z o.o.,
8) Firma Viessmann Sp. z o.o.,
9) portal „Chrońmy klimat“ – Fundacja na rzecz Ekorozwoju,
10) portal „Sozosfera.pl“. 

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
21.05.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej