przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Olimpiada wiedzy o rodzinie

OLIMPIADA WIEDZY o RODZINIE
/ 2 edycja /

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(liceów ogólnokształcących i techników)

 


Na czym polega Olimpiada wiedzy o rodzinie?

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa.

I etap – szkolny – odbywa się na terenie szkoły (8 XI 2017 r.).

II etap – okręgowy – zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu i odbywa się w stolicy każdego województwa (28 II 2018 r.).

III etap – ma charakter 2-stopniowy (12 IV 2018 r.):

  • pierwszy stopień – zespoły rozwiązują test;
  • drugi stopień – zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej.

 

Jaki jest cel Olimpiady?

Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Kształtowanie postaw dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica. Założeniem organizatora jest, aby Olimpiada stała się dla młodzieży okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego, dostrzegania problemów oraz proponowania sposobów ich rozwiązania i formułowania samodzielnie wniosków. Kolejną dziedziną znajdującą się w zakresie tematycznym Olimpiady jest znajomość roli, zadań i możliwości instytucji.
 
Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych. W związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem. Powyższe umiejętności przydatne będą w przyszłości, pozwolą dobrze funkcjonować w małżeństwie i rodzinie.


Jak wziąć udział w Olimpiadzie?


Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy) przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi Wychowania do życia w rodzinie lub dyrektorowi szkoły. Uczestnicy przygotowują się do wspólnego rozwiązania testu. Wykaz literatury, który w tym pomoże, znajduje się w Programie Olimpiady, umieszczonym na stronie www.uwm.edu.pl/owor/

Autor:  Wydział Teologiczny - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie 
27.09.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie