Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Międzyszkolny konkurs plastyczny

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 46 ogłasza

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

dla klas I-III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych w Szczecinie

„ŚWIĄTECZNA BOMBKA”

 

Organizator:
Wychowawcy świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie.

Cele konkursu:
• Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.
• Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
• Promowanie aktywności twórczej dzieci.

Regulamin konkursu:
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych dla klas I-III.
• Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę.
• Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
• Wymagania: płaski format prac, A4, technika i materiały dowolne.
• Prace oceniać będzie jury.
• Każda praca plastyczna powinna być opisana – imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna szkolnego, klasa, szkoła, numer telefonu, adres mail.
• Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
• Nadesłanie opisanych prac jest jednoznaczne z :
- akceptacją regulaminu,
- wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia, na przetwarzanie jego danych osobowych,
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna szkolnego,
- zgodą na nieodpłatne prezentowanie pracy plastycznej.
• Prace należy składać do 07.12.2016 r. w świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie w godzinach 07:00 – 16:30.
• Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
• Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie SP 46.
• Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.
• Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.

Kryteria oceny:
• zgodność pracy z tematem
• pomysł i oryginalność
• estetyka wykonania
• samodzielność wykonania

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 780088157.

Serdecznie zapraszamy


Wychowawcy świetlicy: Elżbieta Górniewicz, Paulina Świątkowska, Halina Zamiatowska, Jolanta Adamiak


 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 46 
23.11.2016

Lista załączników: