przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny konkurs plastyczny

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 46 ogłasza

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

dla klas I-III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych w Szczecinie

„ŚWIĄTECZNA BOMBKA”

 

Organizator:
Wychowawcy świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie.

Cele konkursu:
• Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.
• Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
• Promowanie aktywności twórczej dzieci.

Regulamin konkursu:
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych dla klas I-III.
• Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę.
• Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
• Wymagania: płaski format prac, A4, technika i materiały dowolne.
• Prace oceniać będzie jury.
• Każda praca plastyczna powinna być opisana – imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna szkolnego, klasa, szkoła, numer telefonu, adres mail.
• Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
• Nadesłanie opisanych prac jest jednoznaczne z :
- akceptacją regulaminu,
- wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia, na przetwarzanie jego danych osobowych,
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna szkolnego,
- zgodą na nieodpłatne prezentowanie pracy plastycznej.
• Prace należy składać do 07.12.2016 r. w świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie w godzinach 07:00 – 16:30.
• Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
• Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie SP 46.
• Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.
• Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.

Kryteria oceny:
• zgodność pracy z tematem
• pomysł i oryginalność
• estetyka wykonania
• samodzielność wykonania

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 780088157.

Serdecznie zapraszamy


Wychowawcy świetlicy: Elżbieta Górniewicz, Paulina Świątkowska, Halina Zamiatowska, Jolanta Adamiak


 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 46 
23.11.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie